slide 1 slide 2 slide 3

Govor, jezik

Govor je verbalna komunikacija s pomočjo jezika. Ljudje z govorom izražamo svoje misli, želje, potrebe, izkušnje, čustva. Besede imajo neverjetno moč. Z njimi se sporazumevamo, "živimo, učimo, rastemo, božamo in z njimi in v njih živimo".

Govor se pri večini otrok razvija hitro in dobro. Otroci z razvojem vedno uspešneje obvladujejo miselne vzorce besed in povedi. Ves proces se razvija skladno z otrokovim splošnim razvojem, razvojem motorike in pozornosti ter z zanimanjem za ljudi. Tako ob koncu drugega leta večina otrok uporablja besede kot nosilce določenega pomena in začenja uporabljati sintaksična pravila. Govor in jezik se iz leta v leto izpopolnjujeta. Bogatenje jezika ne pomeni le večjega besedišča, ampak tudi kakovosti jezikovnih oblik in besednih vrst. Strokovnjaki se strinjamo, da ima večina otrok med petim in šestim letom normalen govor.Center za sluh in govor Maribor

Direktor: Samo Rumež
Vinarska ulica 6, 2000 Maribor, tel.: 228 53 40,
fax: 228 53 63

Organizacijska enota ZDRAVSTVENA ENOTA

Vodja OE ZE: Borut Vnuk, tel.: 228 53 54
Sprejemna ambulanta, tel.: 228 53 46

Powered by Joomla!®. Designed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.