slide 1 slide 2 slide 3

Pacientove pravice

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) Ur. l. RS, št. 15/08  določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev. Postopek uveljavljanja teh pravic v primeru kršitev in s temi pravicami povezane dolžnosti najdete na spodnji povezavi.

Pacientove pravice

 

Več informacij o pacientovih pravicah najdete na spletni strani Ministrstva za zdravje

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/pacientove_pravice/

 Center za sluh in govor Maribor

Direktor: Samo Rumež
Vinarska ulica 6, 2000 Maribor, tel.: 228 53 40,
fax: 228 53 63

Organizacijska enota ZDRAVSTVENA ENOTA

Vodja OE ZE: Borut Vnuk, tel.: 228 53 54
Sprejemna ambulanta, tel.: 228 53 46

Powered by Joomla!®. Designed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.