slide 1 slide 2 slide 3

Delavci Skupnih služb

BERGAUER ALEŠ, elektrotehnik

BRADEŠKO JOŽICA, ekon. tehnica

GUJT MAJA, univ. dipl. prav.

HARL BERNARDA, kuharica, komercialistka

HERTL ZORKO INGE, ekon. teh.

HRAMUS PAVLA, ekon. teh.

JÄGER TATJANA, šivilja

MAJHENIČ DARJA, dipl. upr. org.

MEIER BORUT, mehanik vozil in voznih sredstev

ROTVEIN JOŽICA, vrtnarica

SRŠA MARJANA, kuharica

TOPOLOVEC BRIGITA, adm. teh.

ZORMAN Milica, dipl. ekon.Center za sluh in govor Maribor

Direktor: Samo Rumež
Vinarska ulica 6, 2000 Maribor, tel.: 228 53 40,
fax: 228 53 63

Powered by Joomla!®. Designed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.