slide 1 slide 2 slide 3

Strokovni timi

Zaradi prizadevanj po razvoju stroke ter sledenju modernim pristopom pri edukaciji, rehabilitaciji in terapiji, v CSGM delujejo različni strokovni timi oziroma skupine s specifičnimi nalogami v smislu razvijanja stroke, instrumentov ter aplikativnih strategij dela. V naslednjem šolskem letu bodo z jasno oblikovanimi cilji in nalogami v CSGM delovali naslednji strokovni timi oz. skupine:

 Center za sluh in govor Maribor

Direktor: Samo Rumež
Vinarska ulica 6, 2000 Maribor, tel.: 228 53 40,
fax: 228 53 63

Organizacijska enota ZDRAVSTVENA ENOTA

Vodja OE ZE: Borut Vnuk, tel.: 228 53 54
Sprejemna ambulanta, tel.: 228 53 46

Powered by Joomla!®. Designed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.