slide 1 slide 2 slide 3

Skupina za fonološke in artikulacijske motnje ter testni material

Skupina za fonološke in artikulacijske motnje ter testni material je sestavljena iz logopedinj OE ZE CSGM, ki proučuje, raziskuje in sestavlja interni testni material za  fonološke in artikulacijske  motnje, prav tako sestavlja interne vprašalnike ter testni material za določitev težjih govorno-jezikovnih motenj.

 

Članice skupine so:

Diana Ropert, prof. def.

mag. Petra Tomc Šavora, prof. def.

Katarina Tomić, mag. prof. logop. in surdoped.

 Center za sluh in govor Maribor

Direktor: Samo Rumež
Vinarska ulica 6, 2000 Maribor, tel.: 228 53 40,
fax: 228 53 63

Powered by Joomla!®. Designed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.