slide 1 slide 2 slide 3

Skupina za motnje fluentnosti

 

 

 

 

                    ČLANICE                  MOTNJE

                                               FLUENTNOSTI

 

 

 

                                                                     INFORMATIVNA

                                                                                                      GRADIVA

 

 

 

                                                                        FILMI

               PRISPEVKI                AKTIVNOSTI

                                             

 

 

                                                    

                                                       AKTUALNOCenter za sluh in govor Maribor

Direktor: Samo Rumež
Vinarska ulica 6, 2000 Maribor, tel.: 228 53 40,
fax: 228 53 63

Organizacijska enota ZDRAVSTVENA ENOTA

Vodja OE ZE: Borut Vnuk, tel.: 228 53 54
Sprejemna ambulanta, tel.: 228 53 46

Powered by Joomla!®. Designed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.