Dragi starši, dragi skrbniki!


S 25. 5. 2020 se ponovno odpirajo vrata naše šole. Želimo vas obvestiti o spremembah organizacije in higienskih ukrepih, ki jih bomo v tem času postopnega odpiranja šol uvedli, da v največji meri poskrbimo za preprečevanje okužb in ohranjanje zdravja otrok, vas in zaposlenih. Potrudili se bomo, da bo vstop v šolo za otroke čim manj stresen in da se bodo otroci  v šoli počutili varno in sprejeti. Tudi vas pa prosimo za odgovorno ravnanje in upoštevanje higienskih priporočil za preprečevanje okužb, saj nam lahko varne pogoje uspe ustvariti le skupaj.

 

 • Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim (izjema so starši/skrbniki vrtčevskih otrok).
 • Učenci vstopajo v šolo pri glavnem vhodu, pri čemer bo s strani zaposlenih (dežurna oseba) spodbujano upoštevanje priporočene medsebojne razdalje.
 • Starši/skrbniki, ki v šolo otroka pripeljete sami, ga pred vhodom v šolo predate dežurni osebi, ki ga napoti v matično učilnico. Pri tem upoštevajte priporočeno medsebojno razdaljo in navodila dežurnih oseb.
 • Učenci od 1. do 3. razreda pri pouku ne potrebujejo zaščitne maske. Učenci 9. razreda zaščitne maske potrebujejo, kadar so izven matične učilnice. Zaščitne maske zagotovi CSGM.
 • V kolikor bo otrok prihajal v šolo z javnim oz. šolskim prevozom, bo zaščitno masko potreboval. Prosimo, da otroka podučite o pravilni rabi maske. Za masko naj ima s seboj vrečko, v katero jo bo po uporabi odložil.
 • Učenci v šolo ne nosijo svojih igrač, razen izjemoma, vendar morajo v tem primeru igračo pustiti v šoli.
 • Prvi dan ponovnega pouka prinesejo vse šolske potrebščine v šolo, ki nato ostanejo v šoli do konca šolskega leta.
 • Učenci ne prinesejo športne opreme, vendar naj bodo športno oblečeni, saj se bo del VIZ procesa odvijal tudi na prostem.
 • Naprošamo vas, da prvi dan učenci s seboj prinesejo še sledeče dodatne potrebščine:
  • Šolske copate,
  • Dodatna oblačila,
  • Plastično vrečko za morebitna mokra/umazana oblačila,
  • Plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje, ki naj bo označena z imenom otroka,
  • Sredstvo za zaščito pred soncem (kapa, sončna krema)
 • Starši/skrbniki, ki prihajate po otroka sami, pred vhodom v šolo sporočite dežurni osebi, po koga ste prišli. Dežurna oseba bo pripeljala vašega otroka do vas.

 

Prijazen pozdrav in kmalu na svidenje.

Vodstvo OE OŠ in vrtec CSGM