Dragi starši, dragi skrbniki!

S 1. 9. 2020 se prične novo šolsko leto. Želimo vas obvestiti o organizaciji in higienskih ukrepih, ki jih bomo uvedli v vrtcu (priporočila NIJZ in ZRSŠ ter MIZŠ), da v največji meri poskrbimo za preprečevanje okužb in ohranjanje zdravja otrok, vas in zaposlenih. Potrudili se bomo, da bo vstop v vrtec za otroke in vas čim manj stresen in da se bodo otroci v vrtcu počutili varno. Tudi vas pa prosimo za odgovorno ravnanje in upoštevanje higienskih priporočil za preprečevanje okužb, saj nam lahko varne pogoje uspe ustvariti le skupaj.

  • Zjutraj, ko pripeljete otroka v vrtec, upoštevajte navodila trenutnega hišnega reda (Higienska priporočila za otroke vrtca – NIJZ). Pošiljamo vam jih kot prilogo tega obvestila, izobešena so tudi na vhodnih vratih vrtca CSGM. V igralnici bo vašega otroka sprejela ena od vzgojiteljic iz skupine. Ob prihodu si bo ob pomoči vzgojiteljice umil roke z vodo in milom.
  • Jutranjega in popoldanskega združevanja še naprej ne bo, otroka oddate v njegovo matično igralnico, tja tudi pridete po njega.
  • Prosimo, da dosledno upoštevate uro sporočenega prihoda in odhoda otroka v vrtec. Vsako morebitno spremembo prihoda oz. odhoda otroka sporočajte sproti.
  • Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo praviloma potekali na daljavo. O izjemah vas posebej obvestimo.
  • V kolikor bo otrok prihajal v vrtec z organiziranim prevozom, bo v času prevoza potreboval masko. Za masko naj ima s seboj vrečko, v katero jo bo po uporabi odložil.
  • Otroci v vrtec ne nosijo svojih igrač, razen izjemoma, vendar morajo v tem primeru igračo pustiti v vrtcu.

Naj vas samo še spomnimo, da prvi dan ob prihodu otroka v vrtec prinesete s seboj podpisano priloženo IZJAVO. Datirana naj bo na prvi dan prihoda otroka v vrtec.

Če boste imeli kakršna koli vprašanja, se preko elektronske pošte ali telefona obrnite na svojo vzgojiteljico oz. pomočnico ravnatelja Tjašo Burja (tjasa.burja@csgm.si).

Prijazen pozdrav.

Vodstvo OE OŠ in vrtec CSGM