Dragi starši, dragi skrbniki!


svojega otroka ste s 25. 5. 2020 prijavili na ponoven prihod v skupino. Želimo vas obvestiti o spremembah organizacije in higienskih ukrepih, ki jih bomo v tem času postopnega odpiranja vrtcev uvedli, da v največji meri poskrbimo za preprečevanje okužb in ohranjanje zdravja otrok, vas in zaposlenih. Potrudili se bomo, da bo vstop v vrtec za otroke in vas čim manj stresen in da se bodo otroci v vrtcu počutili varno.
Tudi vas pa prosimo za odgovorno ravnanje in upoštevanje higienskih priporočil za preprečevanje okužb, saj lahko varne pogoje ustvarimo le skupaj.

Zjutraj, ko pripeljete otroka v vrtec, upoštevajte navodila trenutnega hišnega reda, ki smo jih pripravili ob upoštevanju Higienskih priporočil za otroke vrtca (NIJZ). Pošiljamo vam jih kot prilogo  tega obvestila, izobešena bodo tudi na vhodnih vratih vrtca CSGM. V igralnici bo vašega otroka sprejela ene od vzgojiteljic iz skupine. Ob prihodu si bo ob pomoči vzgojiteljice umil roke z vodo in milom. 

Jutranjega in popoldanskega združevanja v tem obdobju ne bo, otroka oddate v njegovo matično igralnico, tja tudi pridete po njega.

Prihod in odhod otroka v vrtec naj bo časovno usklajen z vzgojiteljico v oddelku, saj bo njen delovni čas vezan na vašo potrebo po bivanju otroka v vrtcu – uro prihoda in odhoda, ku ste ju ob prijavi navedli. Zato vas prosimo, da vsako morebitno spremembo prihoda oz. odhoda otroka sporočate pisno in sproti.
Kot doslej se bomo igrali, ustvarjali, peli, plesali, risali in slikali, se družili v naravi … Prav za nič ne bomo prikrajšali naših najmlajših. Potrudili se bomo, da bo življenje v vrtcu potekalo čim bolj podobno temu, na kar so otroci navajeni.

Ne bomo pa uporabljali zaprtih prostorov razen svoje igralnice; ne bomo odšli v telovadnico, v knjižnico, tudi na igralih se otroci v tem času še ne bodo igrali. Prav tako ne bomo obiskali zunanjih ustanov, kot so športni center Maribor, lutkovno gledališče, muzej …

Naj vas samo še spomnimo, da prvi dan ob prihodu otroka v vrtec prinesete s seboj podpisano IZJAVO, da vaš otrok v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z okuženim in tudi ni kazal znakov okužbe – tudi če ste jo predhodno že poslali v mailu. Datirana naj bo na prvi dan prihoda otroka v vrtec.

Če boste imeli kakršna koli vprašanja, se preko elektronske pošte ali telefona obrnite na svojo vzgojiteljico.

Prijazen pozdrav in kmalu na svidenje.

Vodstvo OE OŠ in vrtec CSGM