Tudi leto smo izvedli tradicionalno, tokrat 12. mednarodno likovno delavnico mladih, ki v šolskem letu 2012-13 poteka v sklopu prireditev ob 50-letnici Centra za sluh in govor Maribor.

Tema projekta, ki spada v okvir kulturnega dogajanja »Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture« je bila: »MOJE MESTO – MARIBOR.«

 

12. mednarodna likovna delavnica mladih, je potekala v četrtek, 04. oktobra 2012, od 8.30 do 15. ure v ustanovi ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR (ZPM), Razlagova ulica 16 v Mariboru. 

 

Srečanje je temeljilo na druženju in sproščenem ustvarjanju mladih, na integraciji gluhih in naglušnih otrok ter otrok z jezikovnimi motnjami s svojimi zdravimi vrstniki ter na izmenjavi strokovnih znanj in izkušenj med mentorji ter vodjo delavnice.

Delavnico je vodila: specialistka Zvonka Rosandič, profesorica likovne umetnosti.

Na delavnici smo gostili 75 mladih ustvarjalcev od 5. od 18. leta in 22. mentorjev iz naslednjih  ustanov:

 

 • 2 Zavodov:  OŠ Poliklinike Suvag Zagreb – Hrvaška; 

                OŠ Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

 

 • 6 Vrtcev: Vrtec Jadvige Golež Maribor;

          Vrtec Jožice Flander Maribor;

                Vrtec Studenci Maribor;

                Vrtec Otona Župančiča Maribor;

                Vrtec Ivana Glinška Maribor; 

                Vrtec Centra za sluh in govor Maribor.                                                      

 • 10 Osnovnih šol: OŠ Bojana Ilicha Maribor;

          OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor;

                OŠ Tabor I Maribor;

                OŠ Martina Konšaka Maribor;

                OŠ Malečnik;

                OŠ Cerkvenjak – Vitomarci;

                OŠ Janka Glazerja Ruše;

                OŠ Sladki vrh;

                OŠ Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica;

                OŠ Centra za sluh in govor Maribor.

 • 3 Srednjih šol: Prva gimnazija Maribor;

          II. gimnazija Maribor;

                IC Piramida Maribor Srednja šola za prehrano in živilstvo.

                       

Pridružil se nam je 1 mentor iz Zveze prijateljev mladine Maribor.

Mladi ustvarjalci so svobodno (tudi domišljijsko ali fantazijsko) preko risanja, slikanja ali kombinirane tehnike predstavili:

 

 • kulturne znamenitosti (mariborski grad, Židovski stolp, Lent…),

 

 • pročelja hiš, stare ograje…,

 

 • utrip na ulicah, prireditvah, tržnici…, kaj si želijo v svojem mestu za kvalitetnejše preživljanje prostega časa (npr. kino na prostem, zabaviščni park…),

 

 • mesto v katerem bi radi živeli (npr. fantazijsko mesto…).

 

Likovna dela so izdelali kot risbo, sliko, strip, razglednico, poštno znamko ali plakat.

 

Pri delu so svobodno izbirali likovne materiale, jih med seboj kombinirali in ob tem raziskovali možnosti, ki se jim bile ponujene.

 

Barve so uporabljali zelo raznoliko in bogato ter jih kombinirali z izrezanimi ali iztrganimi oblikami iz barvnega ali časopisnega papirja.

Ponujena jim je bila možnost za razgibano delo in to:

 • stoje ob slikarskih stojalih,
 • sede – stoje ob mizah ali,
 • sede na tleh.

Vsak je  imel pravico likovno ustvarjati na svoj lasten način tako dolgo, kot je želel.

 

Nekaj utrinkov z delavnice si lahko ogledate v Fotogaleriji