Dober dan in dobrodošli v skupini rednega vrtca CSGM!
Skupina Murnov je heterogen oddelek drugega starostnega obdobja, v katero so vključeni otroci, stari od 3 do 6 let.

Skupaj z vami želimo ustvarjati pogoje za celovit razvoj vaših otrok – njihovih telesnih in duševnih funkcij, upoštevajoč javnoveljavne programe.

Slika: Zapis v oblakih (počitnice okrog sveta), risba sveta.

V sodelovanju z vsemi, ki vstopajo v naš vrtec, želimo ustvarjati spodbudno učno okolje in s pomočjo vrednot spoštovanja, strpnosti, sprejemanja, poštenja, sodelovanja, odgovornosti ter pedagoškim optimizmom in pozitvino klimo vzgajati otroke v samostojne, ustvarjalne in zadovoljne ljudi.