CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR

Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za sluh in govor Maribor je država, ustanoviteljske pravice pa uresničuje Vlada Republike Slovenije.

V šolskem letu 2023/2024 bodo funkcije vodenja opravljali:

 • Direktor:  mag. Uroš Krajnc
 • Vodja OE ZE: Borut Vnuk, dipl. zn., mag. posl. ved.
 • Ravnatelj OE OŠ in vrtca: Matjaž Pungartnik, prof.
 • Pomočnica ravnatelja (vrtec): Polona Pintar Hedl , dipl. vzgojiteljica PŠ otrok
 • Pomočnica ravnatelja (enota Vinarska: OŠ): Laura Horvat Dobrun, prof. ped. in slov.
 • Pomočnica ravnatelja (enota Gospovetska: OŠ): Suzana Vasić, prof. bio.-kem.

Organi OE OŠ in vrtec so:
– ravnatelj,
– pomočnik ravnatelja,
– vzgojiteljski zbor,
– učiteljski zbor,
– programski učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi vzgojiteljev,
– strokovni aktivi učiteljev,
– svet staršev šole in
– svet staršev vrtca.

Organi OE Zdravstvena enota so:
– vodja,
– strokovni svet,
– strokovni timi.

Kontatki na katerih smo dosegljivi za različne informacije in vprašanja:

 • Tajništvo CSGM: Darja Majhenič; +386 2 228 53 40
 • Tajništvo OŠ (enota Gospovetska): Inge Hertl Zorko; +386 2 228 53 44
 • OE ZE – Sprejemna ambulanta: +386 2 228 53 46
 • Direktor:  mag. Uroš Krajnc, + 386 2 228 53 40
 • Vodja OE ZE: Borut Vnuk; + 386 2 228 53 54
 • Ravnatelj: Matjaž Pungartnik; +386 2 228 53 48
 • Pomočnica ravnatelja (vrtec): Polona Pintar Hedl; +386 2 228 53 50
 • Pomočnica ravnatelja (enota Vinarska: OŠ): Laura Horvat Dobrun; +386 2 228 53 55
 • Svetovalna služba – psihologinja (enota Vinarska): Tjaša Rola; +386 2 228 53 78
 • Svetovalna služba – soc. pedagoginja (enota Vinarska): Bojana Matić Ristetski; + 386 228 53 55
 • Svetovalna služba – inkluzivna pedagoginja (enota Gospovetska): Špela Pernat ; +386 2 228 53 53
 •         Svetovalna služba – psihologinja (enota Gospovetska): Darija Močnik; +386 2 228 53 49
 •         Svetovalna služba – soc. pedagoginja (enota Gospovetska) : Sabina Mujkanović; +386 2 228 53 44
 • Vodja računovodstva: Milica Zorman; +386 2 228 53 56
 • Računovodstvo: Jožica Bradeško in Pavla Hramus; + 386 2 228 53 59
 • Spletna stran CSGM: www.csgm.si
 • E-naslov CSGM: tajnistvo@csgm.si
 • Transakcijski račun: 01100-6030690047 pri UJP Slov. Bistrica
 • Davčna številka CSGM: 86790455
 • Matična številka CSGM: 5054141000