Vpis v redni vrtec

OE OŠ in vrtec Centra za sluh in govor Maribor vpisuje predšolske otroke v oddelek rednega vrtca na podlagi prijav in prostih mest skozi vse leto (maksimalno število otrok v oddelku je 19).

Izvajamo celodnevni program za predšolske otroke drugega starostnega obdobja v obsegu enega starostno heterogenega oddelka.

Vpis novincev v mariborske javne vrtce za šolsko leto 2024/25 bo potekal od 8. do 12. aprila 2024, na osnovi Javnega razpisa za vpis in je skupen za vse javne vrtce v Mestni občini Maribor.

VABIMO VAS K ENOTNEMU JAVNEMU VPISU OTROK V ODDELEK REDNEGA VRTCA CSGM

ZA ŠOLSKO LETO 2024/25 OD 8. DO 12. APRILA 2024

 

(Novo!)Vloga za vpis v vrtec_24_25 

Dobrodošli!

Starši vpišejo otroka tako, da oddajo prijavo za vpis in sprejem otroka v vrtec na obrazcu, ki ga pripravi vrtec. Vlogo za vpis bomo sprejemali po redni pošti (Center za sluh in govor, Vinarska ul. 6, 2000 Maribor), po elektronski pošti na uradni naslov tajnistvo@csgm.si in osebno v tajništvu CSGM (pritličje), Vinarska ul.6, 2000 Maribor, vsak dan med 8.00 in 14.00 uro.

Pred vstopom otroka v vrtec je potrebno:

  • podpisati Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca;
  • priložiti Potrdilo pediatra, iz katerega je razvidno, da je otrok cepljen po programu.

Starši lahko otroka iz vrtca izpišejo kadarkoli med letom oz. pred odhodom v šolo. IZPISNICO je potrebno oddati 15 dni pred izpisom.

Možna je NAJAVA POLETNE REZERVACIJE (30 % plačilo oskrbnine), ki jo je potrebno oddati 15 dni pred želenim datumom.

Informacije glede vpisa otrok v vrtec v šol. letu 2024/2025 dobite pri pomočnici ravnatelja Poloni Pintar Hedl (polona.pintar-hedl@csgm.si). Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 3 let.