Vpis v redni vrtec

OE OŠ in vrtec Centra za sluh in govor Maribor vpisuje predšolske otroke v oddelek rednega vrtca na podlagi prijav in prostih mest skozi vse leto (maksimalno število otrok v oddelku je 19).

Izvajamo celodnevni program za predšolske otroke drugega starostnega obdobja v obsegu enega starostno heterogenega oddelka

 

Vpis novincev za naslednje šolsko leto poteka na osnovi Javnega razpisa za vpis in je skupen za vse javne vrtce v Mestni občini Maribor.  Skupnost vrtcev Maribor bo objavila obvestilo o javnem razpisu za vpis novincev v vrtce v vsaj enem dnevnem časopisu, Mestna občina Maribor pa na svoji spletni strani. Javni razpis se objavi tudi na spletni strani Centra za sluh in govor Maribor in na vidnih mestih vrtca.

 

Starši vpišejo otroka tako, da  oddajo prijavo za vpis in sprejem otroka v vrtec na obrazcu, ki ga pripravi vrtec. Vlogo odda v tajništvo CSGM (pritličje) eden od staršev oz. skrbnikov otroka. VLOGA ZA VPIS_19_20 lahko dobite v tajništvu CSGM oz. na spletni strani CSGM. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 3 let.

Starši so obveščeni o rešitvi vloge za mesec september v mesecu juniju, za sprejeme med šolskim letom pa v skladu s prostimi mesti.

Pred vstopom otroka v vrtec je potrebno:

  • podpisati Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca;
  • vzgojiteljici oddati zdravniško spričevalo otroka.