Skrbnici učbeniškega sklada sta knjižničarka Branka Medved in predmetna učiteljica Nika Vizjak. Učenci si v učbeniškem skladu lahko izposodijo učbenike. Izposoja poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada.

Informacijo o izposoji učbenikov bodo učenci dobili konec junija. Če se odločite za izposojo, starši izpolnijo naročilnico, ki jo vrnejo razredničarjem do dogovorjenega roka. Pogoj za izposojo je pravočasno naročilo in od staršev ali skrbnikov podpisana naročilnica. Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada ni obvezna, zato lahko učenci oziroma njihovi starši kupijo učbenike sami preko založb (DZS, Izolit, Rokus Klett) oziroma knjigarn (npr. Mladinska knjiga, DZS, itd).


Kako ravnamo z učbeniki po izposoji

V prvih dneh septembra bodo učbeniki pričakali učence v matičnih razredih. Učbeniki v učbeniškem skladu so večinoma rabljeni. Zato lahko prispevate boljši ohranjenosti učbenikov tako, da jih po prejemu skrbno zavijete. Z učbeniki ravnajte skrbno, da si jih bodo izposodile tudi generacije, ki prihajajo za vami.


Vračanje učbenikov

Vračanje učbenikov je vezano na zaključek šolskega leta. Učbenike boste vrnili v zadnjem tednu pouka, in sicer nepoškodovane.

Če vrnete poškodovan ali uničen učbenik ali učbenik izgubite, morate plačati odškodnino (za poš

kodovan učbenik 1/3 njegove nabavne cene, za uničen ali izgubljen učbenik 1/2 njegove nabavne cene).


Časovni načrt aktivnosti v povezavi z učbeniškimi skladi

Konec junija: učenci prejmejo naročilnice za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada in seznam ostalih šolskih gradiv; naročilnice skupaj s starši pregledajo in izpolnijo (podpis staršev) ter vrnejo razrednikom v roku enega tedna. Učenci v šolo vrnejo samo spodnji odrezek naročilnice s podpisom staršev.


Sezname potrebščin
(klikni na moder link) bodo objavljeni na spletni strani šole.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih potrebščin, ki se bodo uporabljali v naslednjem šolskem letu  sestavijo strokovni aktivi vseh treh vzgojno izobraževanih obdobij. Svet staršev pisno potrjuje soglasje o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred.