Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je posamezen otrok oz. učenec v oskrbi, lahko odjavijo posamezni obrok šolske prehrane:

  • s klicem na tel. številko: 02 228 53 44,
  • preko SMS sporočila na telefonsko številko: 040 237 407,
  • preko elektronske pošte: prehrana@csgm.si.

Posamezni dnevni obrok šolske prehrane je pravočasno odjavljen (tudi v primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin), če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, najpozneje do 13. ure, ali na prvi dan odsotnosti otroka v času med 7.30 in 8.00.

 

Pri odjavi se sporočijo naslednji podatki:

– ime in priimek otroka oz. učenca;

– skupina vrtca oz. oddelek (razred) v šoli;

– dnevi odjave obrokov (npr. 1. 9.-5. 9. 2019);

– podatek, ali ima učenec dietno prehrano.

 

Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.