Zaradi prizadevanj po razvoju stroke ter sledenju modernim pristopom pri edukaciji, rehabilitaciji in terapiji, v CSGM delujejo različni strokovni timi oziroma skupine s specifičnimi nalogami v smislu razvijanja stroke, instrumentov ter aplikativnih strategij dela. V naslednjem šolskem letu bodo z jasno oblikovanimi cilji in nalogami v CSGM delovali naslednji strokovni timi oz. skupine: