Dobrodošli na spletni strani vrtca Centra za sluh in govor Maribor!


Kontatki
za vaša vprašanja, predloge in različne informacije:

  • Tajništvo CSGM: Darja Majhenič; +386 2 228 53 40
  • Pomočnica ravnatelja – vodja vrtca: Tjaša Burja; +386 2 228 53 50
  • Zbornica vrtca: + 386 2 228 53 62
  • Svetovalna služba – psihologinja (enota Vinarska): Tjaša Rola; +386 2 228 53 78
  • Svetovalna služba – pedagoginja (enota Vinarska): Laura Horvat Dobrun; + 386 228 53 55