Spoštovani starši!

 

Tudi v letošnjem šolskem letu vas bo spremljal “KAZALČEK”, kot smo poimenovali publikacijo o delu Centra za sluh in govor Maribor, OE Osnovna šola in vrtec.