BENKO TAMARA, mag. prof. log. in surdoped.

BRUHER KSENIJA, dipl. fizio.

BRUMEC NUŠA, spec. klin. log.

BRUS HLADEN LUCIJA, prof. spec. in reh. ped.

asist. DEMŠAR AJDA, univ. dipl. psih.

DOUGAN ILKA, spec. klin. log.

GLOBEVNIK KATJA, prof. spec. in reh. ped.

IRGOLIČ NELI, s.m.s.

mag. JELIČIĆ MLADEN, spec. klin. log.

KEČEK RENATA, mag. logopedije

KOLARIČ MOJCA, mag. prof. log. in surdoped.

KNEZ DARINKA, spec. ped.

LANG ADELA, spec. klin. logopedije

MEOLIC MARIJA, prof. def.

OBERŽAN LILIJANA, prof. def.

PETOVAR JASMINA, dipl. del. ter

PONEBŠEK KRISTINA, prof. spec. in reh. ped.

POTOČNIK BOŽENA, dipl. m. s.

ROJKO PETRA, prof. spec. in reh. ped.

ROPERT DIANA, prof. def.

asist. ROŠKAR SANJA, mag. psih.

ŠKORJANC JANA, univ. dipl. psiholog

ŠTREKELJ NINA, prof. spec. in reh. ped.

mag. TOMC ŠAVORA PETRA, prof. def.

TOMIĆ KATARINA, mag. prof. logop. in surdoped.

VIDAKOVIČ TAMARA, spec. klin. log.

VIZJAK KURE TUGOMIRA, spec. ped.

VNUK BORUT, mag. posl. ved, dipl. zn. – Vodja OE ZE

 

Zunanji sodelavci

mag. BREDA BREZNIK FARKAŠ, dr. med. spec. otorinolaringolog

AJDA JUVANEC, dr. med., spec. otorinolaringolog

doc. dr. JANEZ REBOL, dr. med. spec. otorinolaringolog

NINA ŠENICA, dr. med., spec. otr. in mlad. psihiatrije

STJEPAN ŽIGER, dr. med. spec. otorinolaringolog