BENKO TAMARA, mag. prof. logop. in surdoped.

BRUHER KSENIJA, dipl. fizio.

BRUMEC NUŠA, spec. klin. logopedije

BRUS HLADEN LUCIJA, prof. spec. in reh. ped.

asist. DEMŠAR AJDA, univ. dipl. psih.

DOUGAN ILKA, spec. klin. logopedije

GLOBEVNIK KATJA, spec. klin. logopedije

mag. JELIČIĆ MLADEN, spec. klin. logopedije

KEČEK RENATA, mag. logopedije

KOLARIČ MOJCA, mag. prof. logop. in surdoped.

KOVAČIČ NELI, s.m.s.

LANG ADELA, spec. klin. logopedije

MEOLIC MARIJA, prof. def.

NEDELKO ALJA, mag. psih.

OBERŽAN LILIJANA, prof. def.

PETOVAR JASMINA, dipl. del. ter

POKLIČ KRAMBERGER MARUŠA, mag. prof. logop. in surdoped.

PODHOSTNIK INGRID, mag. prof. spec. in reh. ped.

PONEBŠEK KRISTINA, prof. spec. in reh. ped.

POTOČNIK BOŽENA, dipl. m. s.

ROPERT DIANA, prof. def.

SKAMLJIČ BOMBEK ANITA, poslovni sekretar

ŠKORJANC JANA, univ. dipl. psih., spec. klin. psihologije

ŠTREKELJ NINA, prof. spec. in reh. ped.

mag. TOMC ŠAVORA PETRA, prof. def.

VIDAKOVIČ TAMARA, spec. klin. logopedije

VNUK BORUT, mag. posl. ved, dipl. zn. – Vodja OE ZE

AJDA JUVANEC, dr. med., spec. otorinolaringolog

Zunanji sodelavci

TINA FERLINC, dr. med., spec. otr. in mlad. psihiatrije

mag. BREDA BREZNIK FARKAŠ, dr. med. spec. otorinolaringolog

izr. prof. dr. JANEZ REBOL, dr. med. spec. otorinolaringolog