Center za sluh in govor Maribor (CSGM) v okviru Organizacijske enote Zdravstvena enota (OE ZE) izvaja zdravstveno dejavnost kot javno službo na osnovnem in specialističnem nivoju. V naši enoti izvajamo naslednje dejavnosti:

 • logopedsko,
 • slušnoterapevtsko,
 • psihološko,
 • otorinolaringološko,
 • pedopsihiatrično,
 • fizioterapevtsko,
 • delovnoterapevtsko dejavnost.

Za zagotavljanje uspešnega strokovnega sodelovanja, se nam zdi pomembno, da Vas ob pričetku seznanimo z našim načinom dela, našimi obveznostmi in pričakovanji.


KAJ POTREBUJETE OB PRIHODU?

Veljavno napotnico oziroma delovni nalog za vsakega strokovnjaka, kjer boste obravnavani;
Potrjeno kartico zdravstvenega zavarovanja oziroma drugo dokazilo o zdravstvenem zavarovanju;
V kolikor nimate urejenega zdravstvenega zavarovanja oziroma veljavne napotnice (delovnega naloga) storitve ne bomo mogli opraviti oziroma ste lahko samoplačnik (izstavimo račun);
Zaželjeno je, da nam posredujete tudi razpoložljivo dokumentacijo o predhodnem zdravljenju oziroma obravnavah pri drugih strokovnjakih.


NAROČANJE IN ČAKALNE DOBE

Na osnovi Pravilnika o čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o vodenju čakalnih seznamov(Uradni list RS, št 15/08) objavljamo na naši spletni strani podatke o čakalnih dobah, ki jih sproti ažuriramo (http://www.csgm.si/ambulante-cakalne-dobe/).
Zaradi elektronskega sistema naročanja poteka naročanje, »opravičevanje« in odjavljanje pacientov preko naše sprejemne ambulante na CSGM.
Ne glede na to, ali ste obravnavani v kateri od naših dislociranih enot, se naročanje ter morebitno odjavljanje izvaja v sprejemni ambulanti CSGM na telefonski številki +386 2 228 53 46 ali po elektronski pošti na naslov ambulante@csgm.si


NAČIN DELA

Da bi sledili strokovni doktrini ter dokazano uspešnejši logopedski terapiji, smo se odločili za naslednji pristop:

 • po opravljenem prvem pregledu pri logopedu boste s terapevtom sprejeli dogovor o nadaljevanju terapije in prejeli sklop terminov za nadaljnjo logopedsko obravnavo;
 • ob zaključku začetne obravnave boste skupaj s terapevtom analizirali uspešnost ter sprejeli odločitve glede intenzivnosti in obsega nadaljnje terapije (velja za logopedsko terapijo);
 • zaradi velikega števila uporabnikov, ki potrebujejo našo pomoč, bomo v primeru dveh neopravičenih odsotnosti primorani prekiniti Vašo obravnavo;
 • vljudno Vas prosimo, da morebitno res nujno odsotnost sporočite čim prej, da bomo termin lahko ponudili drugemu uporabniku;
 • pri obravnavi imate kot uporabnik pravico do strokovnega in humanega obravnavanja. Vsi naši strokovni delavci pa so zavezani k ravnanju, ki je skladno z doktrino dela posameznega področja ter sprejetimi etičnimi kodeksi;
 • kot uporabnik imate pravico, da ste seznanjeni z vrsto, težavnostjo motnje ter možnostmi, obsegom, načinom in predvidenim trajanjem terapije;
 • kot strokovni delavci Vam zagotavljamo strogo varovanje osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Vašega terapevta, zdravstvene delavce v sprejemni ambulanti ali vodjo zdravstvene enote.

Želimo si dobrega in uspešnega sodelovanja z Vami in Vam izrekamo dobrodošlico!