MURNI

  • Tanja Ovčar,  vzgojiteljica predšolskih otrok
  • Jolanda Smodiš,  vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice