Center za sluh in govor Maribor je osrednja ustanova na področju severovzhodne Slovenije, ki obravnava:

  • gluhe in naglušne otroke in odrasle,
  • otroke in odrasle z govorno-jezikovnimi motnjami (GJM) ter
  • otroke z avtističnimi motnjami.

Dejavnost izvajamo v dveh organizacijskih enotah:

  • v organizacijski enoti Zdravstvena enota (OE ZE) izvajamo multidisciplinarno diagnostiko, terapijo, svetovanje in preventivo gluhih in naglušnih otrok in odraslih, otrok in odraslih z GJM ter otrok z avtističnimi motnjami;
  • v organizacijski enoti Osnovna šola in vrtec  (OE OŠ in vrtec) izvajamo rehabilitacijo poslušanja in govora, vzgojo, varstvo in izobraževanje gluhih in naglušnih otrok, otrok z GJM, otrok z avtističnimi motnjami ter otrok z več motnjami.

 

POSLANSTVO:

Center za sluh in govor Maribor usmerja svojo dejavnost v zagotavljanje strokovne pomoči vsem starostnim skupinam prebivalstva, ki imajo težave na področju govora, jezika ali sluha in avtizma. Naše delo in pozornost sta usmerjena v celovito individualno obravnavo oseb z omenjenimi težavami, svetovanju, usposabljanju in zagotavljanju podpore tako uporabnikom kot njihovim staršem ter nudenju podpore izvajalcem vzgojno – izobraževalnih programov v inkluziji.

Iz potreb posameznika izhajajo tudi oblike naše pomoči. Prizadevamo si zagotavljati visoko strokovno raven storitev za otroke, mladostnike in odrasle predvsem na področju SV Slovenije, pa tudi širše.

 

VIZIJA:

Postati želimo vodilna rehabilitacijsko-edukacijska ustanova v Sloveniji (strokovni center), namenjena osebam s težavami na področju govorno-jezikovne komunikacije, sluha in avtističnih motenj. S skupnim sodelovanjem in sprejemanjem različnosti želimo uporabnikom in zaposlenim zagotoviti prijazno okolje, kjer bomo ponujali visoko strokovne storitve, prilagojene specifičnim potrebam posameznikov.