Strokovna knjižnica CSGM podpira študijski in raziskovalni proces strokovnjakov Centra za sluh in govor – omogoča dostop do pomembnih virov s področja surdopedagogike, logopedije, defektologije, psihologije, pedagogike ter drugih znanstvenih področij, ki so na različne načine povezani s primarno dejavnostjo Centra – strokovno pomočjo gluhim, naglušnim otrokom in odraslim, otrokom in odraslim s težavami v govorno-jezikovni komunikaciji ter otrokom z motnjami avtističnega spektra.

V knjižnico se lahko vpišejo samo zaposleni na Centru za sluh in govor Maribor.