AMBROŽIČ KLAVDIJA, dipl. def. logopedinja

ARCET POLONA, prof. razr. pouka

ARNUŠ TADEJA, vzg. PŠ otrok

BAŠAGIĆ TAHIROVIĆ AZRA, mag. logoped.

BEDÖK DOROTEJA, prof. razr. pouka

BORKO MARKO, prof. športne vzgoje

BOŽJAK Barbara, prof. razr. pouka

BRAČIČ PATRICIJA, mag. prof. slov. jezika s književnostjo

BRGLEZ NINA, mag. prof. logop. in surdoped., univ. dipl. soc.pedag.

BRUMEC MILAN, univ. dipl. inž. el.

ČAS ANDREJA, univ. dipl. inž. matematike

ČUHNIK Kim, dipl. vzg. PŠ otrok

DOMANJKO Nina, vzg. PŠ otrok

DŠUBAN DEJA, prof. slovenščine, vzg. PŠ otrok

ERENLER SUZANA, posl. sekretar

FERLINC GABRIJELA, dipl. vzgojiteljica PŠ otrok, mag. prof. inkluz. ped.

FRANGEŽ KAJA ZLATKA, aranž. teh.

FRANGEŽ MATEJA, prof. spec. in reh. ped.

FRAS ZALA, mag. prof. razr. pouka in mag. prof. inkl. ped.

FRAS FIJAČKO MARIJA, učit. za slušno in govorno motene

FURMAN TANJA, prof. razr. pouka

GABOR SERGEJA, dipl. vzgojiteljica PŠ otrok, mag. prof. inkluz. ped.

GABROVEC TADEJA, prof. lik. ped.

mag. GOLOB KATJA, prof. razr. pouka

GOLOBIČ ANA POLONA, prof. ang. in slo.

GORENJAK TANJA , dipl. vzgojiteljica PŠ otrok

GRAH SUZANA, mag. prof. inluz. ped.

GREGOREC NASTJA, mag. prof. razr. pouka

GRÖGL SERGEJA, učit. za slušno in govorno motene

GUMZEJ BARBARA, vzg. PŠ otrok

HABINGER INGRID, dipl. vzgojiteljica PŠ otrok

HOLLER MOJCA , prof. glasbe (dop. obveze)

mag. HORVAT DIANA, prof. razr. pouka

HORVAT DOBRUN LAURA, prof. ped. in slov.

dr. HRIBERNIK MIRO, prof. zg.-geogr.

HUDE JASNA, prof. defektologije

IRŠIČ Nejc, mag. prof. razred. pouka

IVARTNIK JANA, mag. prof. razr. pouka in mag. prof. inkl. ped.

mag. JAGARINEC ALEKSANDRA, prof. razr. pouka

JUNGER DUŠKA, prof. bio. in kem.

JURIČ VANJA, mag. prof. logop. in surdoped.

KAMPUŠ ANDREJA, prof. ped.; univ. dipl prev. in tolm. za an. j.

KEREC VILJEM, gimn. mat.

KLAJNŠEK NASTJA, ekon. teh.

KLEMENČIČ ROK, mag. prof. filozofije in mag. prof. angl.

KOGEJ URŠKA, prof. razr. pouka

KOKOL TADEJA, gimn. mat.

KOLEDNIK ANJA, vzg. PŠ otrok

KOS PETRA, univ. dipl. inž. živil. teh.

KOUS MARKO, org. soc. mreže

KRAMAR Mateja, vzg. PŠ otrok

KRAŠEVEC ALMA LEA, mag. prof. logoped-surdoped.

KRUŠEC IRENA, prof. defektologije

KUKOVEC NATAŠA, vzg. PŠ otrok

LAMOVŠEK ZVEZDANA, komercialist

LAMPREHT MIHAELA, mag. prof. inkl. ped.

LOPARNIK MATEJA, prof. spec. in reh. ped.

LOZINŠEK TANJA,  prof. razr. pouka

MAVER NUŠA, mag. prof. športne vzgoje

MATIĆ RISTESKI BOJANA, univ. dipl. soc. ped. (ESS)

MEDVED BRANKA, predmetna učit. športne vzgoje

MLAKAR DAVID, dip. kineziolog

MLAKAR SABINA, mag. prof. lik. ped.

MLINARIČ BORUT, prof. nemščine

MLINARIČ KRISTINA, prof. angleščine in nemščine

MOČNIK DARIJA, mag. psihologije

MUHA SARA, mag. prof. logo-surdo

mag. MUJKANOVIĆ SABINA, univ. dip. soc. ped.

MUJOVIĆ BORIS, prof. športne vzgoje

MULE URŠKA, vzgojitelj PŠ otrok

MUNDA BULATOVIĆ BREDA, prof. slovenščine

MUSTER SARA, dipl. slov. in prof. ped.

NIEDORFER MAJA, mag. prof. razr. pouka

NOVAK KATARINA, prof. razr. pouka

OVČAR TANJA, dipl. vzgojiteljica PŠ otrok

PERNAT ŠPELA, dipl. prev.-angl. in prof. ped.

PETEK ALEKSANDRA, prof. razr. pouka

PINTAR  HEDL POLONA, dipl. vzgojiteljica PŠ otrok

PLOŠNIK KAJA, prof. razr. pouka

PUŠNIK LAURA, prof. ang. in soc.

RADOLIČ Anja, mag. prof. pedagogike

RADOVIĆ MARINKOVIĆ VANDA, dipl. vzgojiteljica PŠ otrok

RAJŠP MONIKA, dipl. soc. in ped.

RIŽNER ALENKA, prof. lik. umet.

ROLA TJAŠA, mag. psih.

ROTMAN URŠA, dipl. prof. lik. umetnosti

RUSIĆ ŽIVANA, prof. razr. pouka

SEIFRIED SANDRA, prof. defektologije

SRAKA TADEJA, prof. matematike

STAJNKO ANDREJA, prof. razr. pouka

SUNKO SAŠA, gost. tur. tehnik

SVENŠEK SIMONA, vzgojiteljica

ŠEŠERKO Klementina, mag. prof. zgod. učenja

ŠPUREJ ANDREJA, rač. tehnik

ŠTABUC METKA, mag. prof. inkl. ped.

ŠTEFANIČ ANDREJA, prof. matematike in fizike

TETIČKOVIČ BARBARA, učit. za slušno in govorno motene

TOPLER SAŠO, prof. razr. pouka, mag. prof. inkuz. ped.

TURK JERNEJ, mag. zakonskih in družinskih študijev

VAKAJ MARJETA, vzgojiteljica PŠ otrok

VALENTAN STANISLAVA, komerc. tehn.

VANOVŠEK BARBARA, prof. nem., mag. prof. inkluz. ped.

mag. VARŽIČ IRENA , prof. defektologije

VASIĆ SUZANA, prof. biologije in kemije

VERDENIK Petra, prof. ped. in nem. jez. in književnosti

VERDONIK DARJA, prof. spec. in reh. ped.

VIDIC METKA, prof. kemije in biologije

VINDIŠ JANA, prof. razr. pouka

mag. VIZJAK PUŠKAR NIKA, prof. slovenščine

VNUK ALEKSANDRA, prof. razr. pouka, mag. prof. inkuz. ped.

VRHOVNIK LEA, mag. prof. slov. jezika in književnosti

WEISSENSTEIN MARKO, prof. špo. vzg.

WERDONIG ALENKA, dipl. psih.

ZAVEC NASTJA, mag. mednarod. in diplom. študij

ZRIM MAJA, dipl. vzg. PŠ otrok

ZUPANČIČ MAJA, vzgojiteljica

ŽERJAVIČ MATEJA, prof. mat.

ŽIVIČ LEA, vzg. PŠ otrok

ŽORŽ HRASTNIK IRENA, prof. zgo. in geo.

ŽUPEC Maja, prof. zgo.-geo.