AMBROŽIČ KLAVDIJA, dipl. def. logopedinja

ARCET POLONA, prof. razr. pouka

ARNUŠ TADEJA, vzg. PŠ otrok

BEDÖK DOROTEJA, prof. razr. pouka

BAŠAGIĆ TAHIROVIĆ AZRA, mag. logoped.

BRGLEZ NINA, mag. prof. logop. in surdoped., univ. dipl. soc.pedag.

BRUMEC MILAN, univ. dipl. inž. el.

CVIŠIĆ ALEKSANDRA, mag. prof. inkluz. ped.

ČRNČEC BREDA, učit. za slušno, govorno in duševno motene

DAJČMAN BOJANA, dipl. vzgoj. PŠ otrok

DJAČKAJ BARBARA, vzg. PŠ otrok

DOBAJA MOJCA, prof. spec. in reh. ped.

ERENLER SUZANA, posl. sekretar

FERLINC GABRIJELA, mag. prof. inkluz. ped.

FRANGEŽ MATEJA, prof. spec. in reh. ped.

FRAS FIJAČKO MARIJA, učit. za slušno in govorno motene

FURMAN TANJA, prof. razr. pouka

GABOR SERGEJA, dipl. vzgoj. PŠ otrok

GABROVEC MAJA, prof. lik. umet.

mag. GOLOB KATJA, prof. razr. pouka

GOLOBIČ ANA POLONA, prof. ang. in slo.

GORENJAK TANJA , dipl. vzgojiteljica PŠ otrok

GORNIK ERIKA, strojni tehnik

GRAH SUZANA, mag. prof. inluz. ped.

GROBLER JELENA, prof. ang. jez. s knjiž.

GRÖGL SERGEJA, učit. za slušno in govorno motene

HABINGER INGRID, vzgojiteljica

HOLLER MOJCA , prof. glasbe

mag. HORVAT DIANA, prof. razr. pouka

HORVAT DOBRUN LAURA, prof. ped. in slov.

HÖTZL KAJA ZLATKA, aranž. teh.

dr. HRIBERNIK MIRO, prof. zg.-geogr.

HUDE JASNA, prof. defektologije

mag. JELEN VALENTINA, uni. dipl. inž. tekst.

JUNGER DUŠKA, prof. bio. in kem.

JURIČ VANJA, mag. prof. logop. in surdoped.

KAMPUŠ ANDREJA, prof. ped.; univ. dipl prev. in tolm. za an. j.

KEREC VILJEM, gimn. mat.

KETIŠ TAMARA, prof. razr. pouka

KOGEJ URŠKA, prof. razr. pouka

KOJC ANDREJA, šivilja

KOKOL TADEJA, gimn. mat.

KORBUS MOJCA, prof. proizv. teh. vzg. in ang. jez.

KOS PETRA, univ. dipl. inž. živil. teh.

KOUS MARKO, organizator soc. mreže

KOVAČ MOJCA, upr. teh.

KRAŠEVEC ALMA LEA, mag. prof. logoped-surdoped.

KRESLIN TINA, univ. dipl. ped.

KRUŠEC IRENA, prof. defektologije

KUKOVEC NATAŠA, vzgojiteljica

LAMPREHT MIHAELA, mag. prof. inkl. ped.

LOPARNIK MATEJA, prof. spec. in reh. ped.

LOPERT NIKA, mag. prof. likovne ped.

LOZINŠEK TANJA,  prof. razr. pouka

MATIĆ RISTESKI BOJANA, univ. dipl. soc. ped.

MEDVED BRANKA, predmetna učit. športne vzgoje

MLINARIČ BORUT, prof. nemščine

MLINARIČ KRISTINA, prof. angleščine in nemščine

MUHA SARA, mag. prof. logo-surdo

mag. MUJKANOVIĆ SABINA, univ. dip. soc. ped.

MUNDA BULATOVIĆ BREDA, prof. slovenščine

MUSTER SARA, dipl. slov. ; prof. ped.

NIEDORFER MAJA, mag. prof. razr. pouka

NOVAK NINA, prof. razr. pouka

NOVAKOVIĆ Aleksandra, vzgojiteljica

OVČAR TANJA, dipl. vzgojiteljica PŠ otrok

PINTAR  HEDL POLONA, dipl. vzgojiteljica

PODGORŠEK MIRAN, monter el. naprav, omr. in inst.

POGOREVC TARKUŠ NATAŠA, prof. ped. in soc.

POLIČ ESTELLE, mag. psih.

PUŠNIK LAURA, prof. ang. in soc.

RADOVIĆ MARINKOVIĆ VANDA, dipl. vzgojiteljica

REPENŠEK TILEN, mag. prof. razr. pouka

RIŽNER ALENKA, prof. lik. umet.

ROJHT VUK SIMONA, org. soc. mreže

ROLA TJAŠA, mag. psih.

RUSIĆ ŽIVANA, prof. razr. pouka

SEIFRIED SANDRA, prof. defektologije

SIMONIČ MONIKA, dipl. soc. in ped.

SMOLNIKAR BARBARA, dipl. vzgojiteljica

SUNKO SAŠA, gost. tur. tehnik

SVENŠEK SIMONA, vzgojiteljica

ŠETAR KATJA, vzgojiteljica

ŠKROBAR ALEŠ, prof. razr. pouka

ŠTABUC METKA, mag. prof. inkl. ped.

ŠTEFANIČ ANDREJA, prof. matematike in fizike

ŠTEFOK MARIO, prof.  športne vzgoje

TETIČKOVIČ BARBARA, učit. za slušno in govorno motene

ULAMEC SIMONA, prof. matematike in zgodovine

VAKAJ MARJETA, vzgojiteljica

VALENTAN STANISLAVA, komerc. tehn.

VANOVŠEK BARBARA, prof. nem., mag. prof. inkluz. ped.

mag. VARŽIČ IRENA , prof. defektologije

VASIĆ SUZANA, prof. biologije in kemije

VERDONIK DARJA, prof. spec. in reh. ped.

mag. VIZJAK PUŠKAR NIKA, prof. slovenščine

VODUŠEK LEA, vzgojiteljica

VOURI DORIS, mag. prof. spec. in reh. ped.

WEISSENSTEIN MARKO, prof. špo. vzg.

WERDONIG ALENKA, dipl. psih.

ZRIM MAJA, dipl. vzg. PŠ otrok

ZUPANČIČ MAJA, vzgojiteljica

ŽERJAVIČ MATEJA, prof. mat.

mag. ŽIBERNA EVA, univ. dipl. psih.

ŽORŽ HRASTNIK IRENA, prof. zgo. in geo.

ŽULA EVA, prof. lik. umet.