AMBROŽIČ KLAVDIJA, dipl. def. logopedinja

ARCET POLONA, prof. razr. pouka

ARNUŠ TADEJA, vzg. PŠ otrok

BAŠAGIĆ TAHIROVIĆ AZRA, mag. logoped.

BEDÖK DOROTEJA, prof. razr. pouka

BORKO MARKO, prof. športne vzgoje

BOŽJAK Barbara, prof. razr. pouka

BRAČIČ PATRICIJA, mag. prof. slov. jezika s književnostjo

BRGLEZ NINA, mag. prof. logop. in surdoped., univ. dipl. soc.pedag.

BRUMEC MILAN, univ. dipl. inž. el.

ČAS ANDREJA, univ. dipl. inž. matematike

DOBNIK JANJA, vzg. PŠ otrok

DOMANJKO NINA, vzg. PŠ otrok

DŠUBAN DEJA, prof. slovenščine, vzg. PŠ otrok

ERENLER SUZANA, posl. sekretar

FERLINC GABRIJELA, dipl. vzgojiteljica PŠ otrok, mag. prof. inkluz. ped.

FRANGEŽ KAJA ZLATKA, aranž. teh.

FRANGEŽ MATEJA, prof. spec. in reh. ped.

FRAS ZALA, mag. prof. razr. pouka in mag. prof. inkl. ped.

FRAS FIJAČKO MARIJA, učit. za slušno in govorno motene

FRIŠKOVEC NETI, mag. prof. inkluz. ped.

FURMAN TANJA, prof. razr. pouka

GABOR SERGEJA, dipl. vzgojiteljica PŠ otrok, mag. prof. inkluz. ped.

GABROVEC TADEJA, prof. lik. ped.

GODEC KATJA, dipl. vzg. PŠ otrok

GOJKOŠEK VERONIKA, vzg. PŠ otrok

mag. GOLOB KATJA, prof. razr. pouka

GOLOBIČ ANA POLONA, prof. ang. in slo.

GORENJAK TANJA , dipl. vzgojiteljica PŠ otrok

GRAH SUZANA, mag. prof. inluz. ped.

GREGOREC NASTJA, mag. prof. razr. pouka

GRÖGL SERGEJA, učit. za slušno in govorno motene

GUMZEJ BARBARA, vzg. PŠ otrok

HABINGER INGRID, dipl. vzgojiteljica PŠ otrok

HOLLER MOJCA , prof. glasbe (dop. obveze)

mag. HORVAT DIANA, prof. razr. pouka

HORVAT DOBRUN LAURA, prof. ped. in slov.

dr. HRIBERNIK MIRO, prof. zg.-geogr.

HUDE JASNA, prof. defektologije

IRŠIČ Nejc, mag. prof. razred. pouka

IVARTNIK JANA, mag. prof. razr. pouka in mag. prof. inkl. ped.

mag. JAGARINEC ALEKSANDRA, prof. razr. pouka

JUNGER DUŠKA, prof. bio. in kem.

JURGEC ELVIRA, mag. zak. in druž. štud.

JURIČ VANJA, mag. prof. logop. in surdoped.

KAMPUŠ ANDREJA, prof. ped.; univ. dipl prev. in tolm. za an. j.

KEREC VILJEM, gimn. mat.

KLAJNŠEK NASTJA, ekon. teh.

KLEMENČIČ ROK, mag. prof. filozofije in mag. prof. angl.

KOCBEK SARA, prof. razr. pouka

KOGEJ URŠKA, prof. razr. pouka

KOKOL TADEJA, gimn. mat.

KOLEDNIK ANJA, vzg. PŠ otrok

KOS PETRA, univ. dipl. inž. živil. teh.

KOUS MARKO, org. soc. mreže

KRAMAR Mateja, vzg. PŠ otrok

KRAŠEVEC ALMA LEA, mag. prof. logoped-surdoped.

KRUŠEC IRENA, prof. defektologije

KUKOVEC NATAŠA, vzg. PŠ otrok

LAMOVŠEK ZVEZDANA, komercialist

LAMPREHT MIHAELA, mag. prof. inkl. ped.

LEP KOSMAČIN KATJA, prof. razr. pouka

LEVIČAR ROK, prof. lik. um.

LOPARNIK MATEJA, prof. spec. in reh. ped.

LOZINŠEK TANJA,  prof. razr. pouka

LUTAR JOŽICA, tekstilno konfekcijski tehnik

MAVER NUŠA, mag. prof. športne vzgoje

MAKOTER SILVIJA, vzg. PŠ otrok

MATIĆ RISTESKI BOJANA, univ. dipl. soc. ped. (ESS)

MEDVED BRANKA, predmetna učit. športne vzgoje

MLAKAR ANJA, prof. razr. pouka

MLAKAR SABINA, mag. prof. lik. ped.

MLINARIČ BORUT, prof. nemščine

MLINARIČ KRISTINA, prof. angleščine in nemščine

MOČNIK DARIJA, mag. psihologije

MUHA SARA, mag. prof. logo-surdo

mag. MUJKANOVIĆ SABINA, univ. dip. soc. ped.

MUJOVIĆ BORIS, prof. športne vzgoje

MULE URŠKA, vzgojitelj PŠ otrok

MUNDA BULATOVIĆ BREDA, prof. slovenščine

MUSTER SARA, dipl. slov. in prof. ped.

NIEDORFER MAJA, mag. prof. razr. pouka

NOVAK KATARINA, prof. razr. pouka

OVČAR TANJA, dipl. vzgojiteljica PŠ otrok

PERNAT ŠPELA, dipl. prev.-angl. in prof. ped.

PETEK ALEKSANDRA, prof. razr. pouka

PINTAR  HEDL POLONA, dipl. vzgojiteljica PŠ otrok

PLOŠNIK KAJA, prof. razr. pouka

PERNAT ŠPELA, dipl. prevod.-angl. in prof. ped., mag. prof. inkluz. ped.

PONGARC KATJA, gimnazijski maturant

PUŠNIK LAURA, prof. ang. in soc.

RADOLIČ Anja, mag. prof. pedagogike

RAJŠP MONIKA, dipl. soc. in ped.

RIŽNER ALENKA, prof. lik. umet.

ROJHT VUK SIMONA, vzg. PŠ otrok

ROLA TJAŠA, mag. psih.

ROTMAN URŠA, dipl. prof. lik. umetnosti

RUS MOJCA, dipl. ing. logistike

RUSIĆ ŽIVANA, prof. razr. pouka

RUMEŽ LEA, prof. razr. pouka

SEIFRIED SANDRA, prof. defektologije

SRAKA TADEJA, prof. matematike

STAJNKO ANDREJA, prof. razr. pouka

SUNKO SAŠA, gost. tur. tehnik

SVENŠEK SIMONA, vzgojiteljica

ŠEŠERKO Klementina, mag. prof. zgod. učenja

ŠPUREJ ANDREJA, rač. tehnik

ŠTABUC METKA, mag. prof. inkl. ped.

ŠTEFANIČ ANDREJA, prof. matematike in fizike

TETIČKOVIČ BARBARA, učit. za slušno in govorno motene

TOPLER SAŠO, prof. razr. pouka, mag. prof. inkuz. ped.

TRATNJEK MARTINA, mag. zakon. in druž. štud.

TURK JERNEJ, mag. zakonskih in družinskih študijev

URBANIJA DENISE, prof. razr. pouka

VAKAJ MARJETA, vzgojiteljica PŠ otrok

VALENTAN STANISLAVA, komerc. tehn.

VANOVŠEK BARBARA, prof. nem., mag. prof. inkluz. ped.

mag. VARŽIČ IRENA , prof. defektologije

VASIĆ SUZANA, prof. biologije in kemije

VERDENIK Petra, prof. ped. in nem. jez. in književnosti

VERDONIK DARJA, prof. spec. in reh. ped.

VIDIC METKA, prof. kemije in biologije

VINDIŠ JANA, prof. razr. pouka

dr. VIZJAK PUŠKAR NIKA, prof. slovenščine

VNUK ALEKSANDRA, prof. razr. pouka, mag. prof. inkuz. ped.

VRHOVNIK LEA, mag. prof. slov. jezika in književnosti

WEISSENSTEIN MARKO, prof. špo. vzg.

WERDONIG ALENKA, dipl. psih.

ZAVEC NASTJA, mag. mednarod. in diplom. študij

ZIMET ROMANA, frizer

ZRIM MAJA, dipl. vzg. PŠ otrok

ZUPANČIČ MAJA, vzgojiteljica

ŽERJAVIČ MATEJA, prof. mat.

ŽIVIČ LEA, vzg. PŠ otrok

ŽORŽ HRASTNIK IRENA, prof. zgo. in geo.

ŽUPEC Maja, prof. zgo.-geo.