Informativne čakalne dobe na dan 28. 11. 2019

OE Zdravstvena enota

 • Logopedske ambulante na CSGM
  • prvi pregled: 6 mesecev
 • Logopedska ambulanta v ZD Lenart
  • prvi pregled: 5 mesecev
 • Logopedska ambulanta v ZD Ruše
  • prvi pregled: 5 mesecev
 • Logopedska ambulanta na nevrološkem oddelku UKC Maribor
  • obravnava hospitaliziranih pacientov
 • Logopedska ambulanta na nevrokirurškem oddelku UKC Maribor
  • obravnava hospitaliziranih pacientov
 • Logopedska ambulanta na oddelku za ORL in MFK UKC Maribor
  • obravnava hospitaliziranih pacientov
 • Logopedska ambulanta na OŠ Minke Namestnik
  • obravnava otrok vključenih v osnovno šolo
 • Psihološka ambulanta na CSGM
  • prvi pregled: 2 meseca
 • Ambulanta za fizioterapijo: 8 mesecev
 • Ambulanta za delovno terapijo: 4 mesecev
 • Specialistična pedopsihiatrična ambulanta: 3 mesece
 • Specialistična otorinolaringološka (ORL) ambulanta: 1-3 mesece

 

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov v OE ZE CSGM je Borut Vnuk, dipl.zn., mag.posl.ved.