Informativne čakalne dobe na dan  15. 4. 2024

 

OE Zdravstvena enota                                                                             Stopnja nujnosti:

                                                                                                                   Redno              Hitro               Zelo hitro

 • Logopedske ambulante na CSGM
  • prvi pregled                                                                             17 mesecev       7 mesecev       3 mesece
 • Logopedska ambulanta v ZD Lenart
  • prvi pregled                                                                            17 mesecev      7 mesecev      3 mesece
 • Logopedska ambulanta v ZD Ruše
  • prvi pregled                                                                            17 mesecev       7 mesecev       3 mesece
 • Psihološka ambulanta*
  • prvi pregled                                                                          3 mesece          2 meseca           1 mesec
 • Kliničnopsihološka ambulanta*
  • prvi pregled                                                                          186 dni             169 dni             120dni
 • Specialno pedagoška ambulanta*
  • prvi pregled                                                                         40 dni               35 dni             31 dni
 • Ambulanta za fizioterapijo: *                                                      3 mesece          2 meseca         1 mesec
 • Ambulanta za delovno terapijo: *                                              3 mesece         2 meseca         1 meseca
 • Specialistična pedopsihiatrična ambulanta: *                     19 mesecev     17 mesecev      14 mesecev
 • Specialistična otorinolaringološka (ORL) ambulanta:             Redno              Hitro               Zelo hitro
  •  Otorinolaringološki pregled prvi                                             155 dni             148 dni              142 dni
  • Otorinolaringološki pregled otroka prvi                                155 dni             148 dni              142 dni

 

*Storitve iz področja pedopsihiatrije, psihologije, klinične psihologije, specialno rehabilitacijske pedagogike, delovne terapije in fizioterapije izvajamo za paciente, ki so vključeni v logopedsko obravnavo na Centru za sluh in govor Maribor.

Na podlagi šestega odstavka 14.b  člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, in 55/17) izvajamo triažo napotnih listin.

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov je Borut Vnuk, dipl. zn., mag. posl. ved.

Kontaktni podatki:

 • telefonska številka: +386 2 228 53 40,
 • elektronska pošta: borut.vnuk@csgm.si .