Spoštovani!

Obveščamo vas, da delajo ambulante Zdravstvene enote CSGM po spremenjenem režimu. V kolikor ste imeli termin pregleda v času razglašene epidemije, vas prosimo, da počakate, da vas POKLICEMO ali vam pošljemo SMS sporočilo in vam tako sporočimo nov termin za pregled. Vsi termini, ki so bili določeni pred epidemijo so do nadaljnjega odpovedani.

Hvala za razumevanje.

Na specialistični ambulantni pregled se lahko naročite osebno (v delovnem času), preko telefona (v času naročanja), po navadni ali elektronski pošti in elektronsko (e-naročanje).

Za pregled pri logopedu, specialistu klinične logopedije, psihologu, delovnem terapevtu in fizioterapevtu je potreben DELOVNI NALOG. Za specialistični otorinolaringološki pregled in pedopsihiatrični pregled je potrebna NAPOTNICA.

Od 21.1.2018 velja nov Zakon o  pacientovih pravicah in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših čakalnih dobah.

Nekatere novosti zakona:
Določeni so ROKI ZA PREDLOŽITEV NAPOTNE LISTINE IZVAJALCU, in sicer mora pacient izvajalcu predložiti napotno listino:

  • s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan,
  • s stopnjo nujnosti zelo hitro: v 5 dneh po njeni izdaji,
  • s stopnjo nujnosti hitro in REDNO: v 14 dneh po njeni izdaji.

Pojem napotna listina zajema tako NAPOTNICE kot DELOVNE NALOGE. Ti roki ne veljajo za napotne listine za kontrolni pregled. V kolikor napotna listina ni oddana v tem roku, preneha veljati. Pacienta z napotno listino, predloženo po izteku roka 5 oz. 14 dni, se ne uvrsti na čakalni seznam in se mu ne opravi zdravstvena storitev. Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov. V primeru odpovedi iz objektivnih razlogov ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve. Pacientovi objektivni razlogi, iz katerih je dopustna poznejša odpoved termina, so:

  • nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitv,
  • nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
  • smrt ožjega družinskega člana pacienta.

Naslov:
CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR
Vinarska ulica 6
2000 Maribor
Naročanje:
– osebno:
v delovnem času Zdravstvene enote
– po telefonu na tel. št.:
+386 2 228 53 46 ali
– preko elektronske pošte na naslov: ambulante@csgm.si
– eNaročanje (otorinolaringološki pregled): https://narocanje.ezdrav.si/


Čas naročanja po telefonu:
Ponedeljek: od 7:00 do 9:00 in od 16:00 do 18:00
Torek: od 7:00 do 9:00
Sreda: od 7:00 do 9:00 in od 16:00 do 18:00
Četrtek: od 7:00 do 9:00 in od 16:00 do 18:00
Petek: od 7:00 do 9:00 in od 13:00 do 14:00

Delovni čas:
Ponedeljek, sreda, četrtek: od 7.00 – 19.00 ure
Torek in petek: od 7.00 – 15.00 ure

V času šolskih počitnic je zdravstvena enota odprta samo v dopoldanskem času.