Na specialistični ambulantni pregled se lahko naročite osebno (v delovnem času), preko telefona (v času naročanja), po navadni ali elektronski pošti in elektronsko (e-naročanje).

Za pregled pri logopedu, specialistu klinične logopedije, psihologu, delovnem terapevtu in fizioterapevtu je potreben DELOVNI NALOG. Za specialistični otorinolaringološki pregled in pedopsihiatrični pregled je potrebna NAPOTNICA.

Od 21.1.2018 velja Zakon o  pacientovih pravicah in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših čakalnih dobah.

Nekatere novosti zakona:
Določeni so ROKI ZA PREDLOŽITEV NAPOTNE LISTINE IZVAJALCU, in sicer mora pacient izvajalcu predložiti napotno listino:

  • s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan,
  • s stopnjo nujnosti zelo hitro: v sedmih dneh po njeni izdaji,
  • s stopnjo nujnosti hitro in REDNO: v 21. dneh po njeni izdaji.

Pojem napotna listina zajema tako NAPOTNICE kot DELOVNE NALOGE. Ti roki ne veljajo za napotne listine za kontrolni pregled. V kolikor napotna listina ni oddana v tem roku, preneha veljati. Pacienta z napotno listino, predloženo po izteku roka sedmih oz. 21. dni, se ne uvrsti na čakalni seznam in se mu ne opravi zdravstvena storitev. Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov. V primeru odpovedi iz objektivnih razlogov ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve. Pacientovi objektivni razlogi, iz katerih je dopustna poznejša odpoved termina, so:

  • nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitv,
  • nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
  • smrt ožjega družinskega člana pacienta.

Naslov:
CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR
Vinarska ulica 6
2000 Maribor
Naročanje:
– osebno:
v delovnem času Zdravstvene enote
– po telefonu na tel. št.:
+386 2 228 53 46 ali
– preko elektronske pošte na naslov: ambulante@csgm.si
– eNaročanje (otorinolaringološki pregled): https://narocanje.ezdrav.si/

Čas naročanja po telefonu:
Ponedeljek: od 7:00 do 9:00 in od 16:00 do 18:00
Torek: od 7:00 do 9:00
Sreda: od 7:00 do 9:00 in od 16:00 do 18:00
Četrtek: od 7:00 do 9:00
Petek: od 7:00 do 9:00 in od 13:00 do 14:00

OBVESTILO!

V petek 28.4.2023 je zdravstvena enota zaprta!

Hvala za razumevanje!

Delovni čas:
Ponedeljek, sreda, četrtek: od 7.00 – 19.00 ure
Torek in petek: od 7.00 – 15.00 ure

V času šolskih počitnic je zdravstvena enota odprta samo v dopoldanskem času.