NAROČANJE NA LOGOPEDSKI PREGLED

Na prvi logopedski pregled se lahko naročite z izdanim delovnim nalogom. Naročanje je možno osebno s predložitvijo delovnega naloga. Delovni nalog lahko pošljete tudi po navadni po pošti. Pred določitvijo termina opravljamo triažo delovnih nalogov, zato vam točen termin pošljemo po navadni ali elektronski pošti.

V kolikor delovni nalog pošiljate po pošti, vas prosimo, da na kratko opišete težave, ki jih ima vaš otrok pri govoru in nam posredujete fotokopijo dokumentacije, ki bi lahko pomembno vplivala na uvrstitev na čakalni seznam.

* Določeni so roki za predložitev napotne listine izvajalcu, in sicer mora pacient izvajalcu predložiti napotno listino:

 • s stopnjo nujnosti zelo hitro: v sedmih dneh po njeni izdaji,
 • s stopnjo nujnosti HITRO in REDNO: v 21. dneh po njeni izdaji.

V kolikor je vaš otrok že voden v razvojni ambulanti, vas prosimo, da se obrnete na logopeda, ki deluje v sklopu razvojne ambulante.

Zaradi dolgih čakalnih dob in velikega števila pacientov, ki k nam prihajajo tudi iz drugih regij, vas prosimo, da se za logopedsko pomoč najprej obrnete na izvajalce v svojem kraju.

Ob naročilu upoštevajte informativne čakalne dobe za prvi pregled, ki jih najdete na tej povezavi.

https://www.csgm.si/ambulante-cakalne-dobe/

Več informacij lahko prejmete po telefonu na številki 02 228 53 46 v času naročanja ali po elektronski pošti na ambulante@csgm.si

Naročilo na kontrolni logopedski pregled je možno samo z veljavnim delovnim nalogom.

 

NAROČANJE NA OTORINOLARINGOLOŠKI PREGLED

Na specialistični ambulantni (ORL) pregled se lahko naročite osebno (v delovnem času), preko telefona (v času naročanja), po navadni ali elektronski pošti in elektronsko (e-naročanje) z veljavno elektronsko napotnico.

V ambulanti dela več različnih izvajalcev. V kolikor želite termin pri točno določenem zdravniku, vas prosimo, da nas o tem obvestite.

Naročilo na kontrolni pregled je možno samo z veljavno napotnico.

*Določeni so roki za predložitev napotne listine izvajalcu, in sicer mora pacient izvajalcu predložiti napotno listino:

 • s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan,
 • s stopnjo nujnosti zelo hitro: v sedmih dneh po njeni izdaji,
 • s stopnjo nujnosti HITRO in REDNO: v 21. dneh po njeni izdaji.

 

NAROČANJE K KLINIČNEMU PSIHOLOGU

Na pregled k kliničnemu psihologu se lahko naročite osebno (v delovnem času), preko telefona (v času naročanja), po navadni ali elektronski pošti in elektronsko (e-naročanje) z veljavno elektronsko napotnico.

Storitev je namenjena uporabnikom, ki so vključeni v logopedsko obravnavo na Centru za sluh in govor Maribor in pacientom, ki so kandidati za kohlearno implantacijo.

*Določeni so roki za predložitev napotne listine izvajalcu, in sicer mora pacient izvajalcu predložiti napotno listino:

 • s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan,
 • s stopnjo nujnosti zelo hitro: v sedmih dneh po njeni izdaji,
 • s stopnjo nujnosti HITRO in REDNO: v 21. dneh po njeni izdaji.

Naročilo na kontrolni pregled se je možno naročiti samo z veljavno napotnico.

 

NAROČANJE K PSIHOLOGU

Na pregled k psihologu se lahko naročite z izdanim delovnim nalogom. Naročanje je možno osebno s predložitvijo delovnega naloga. Lahko ga pošljete tudi po pošti. Pred določitvijo termina opravljamo triažo delovnih nalogov, zato vam točen termin pošljemo po navadni ali elektronski pošti.

Storitev je namenjena uporabnikom, ki so vključeni v logopedsko obravnavo na Centru za sluh in govor Maribor in pacientom, ki so kandidati za kohlearno implatacijo.

*Določeni so roki za predložitev napotne listine izvajalcu, in sicer mora pacient izvajalcu predložiti napotno listino:

 • s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan,
 • s stopnjo nujnosti zelo hitro: v sedmih dneh po njeni izdaji,
 • s stopnjo nujnosti HITRO in REDNO: v 21. dneh po njeni izdaji.

Naročilo na kontrolni pregled se je možno naročiti samo z veljavnim delovnim nalogom.

 

NAROČANJE K SPECIALNEMU PEDAGOGU

Na pregled k specialnemu pedagogu se lahko naročite z izdanim delovnim nalogom. Naročanje je možno osebno s predložitvijo delovnega naloga. Lahko ga pošljete tudi po pošti. Pred določitvijo termina opravljamo triažo delovnih nalogov, zato vam točen termin pošljemo po navadni ali elektronski pošti.

Storitev je namenjena otrokom, ki obiskujejo različne prilagojene programe OE OŠ in vrtca CSGM in pacientom, ki so multidisciplinarno obravnavani v zdravstveni enoti CSGM.

*Določeni so roki za predložitev napotne listine izvajalcu, in sicer mora pacient izvajalcu predložiti napotno listino:

 • s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan,
 • s stopnjo nujnosti zelo hitro: v sedmih dneh po njeni izdaji,
 • s stopnjo nujnosti HITRO in REDNO: v 21. dneh po njeni izdaji.

Naročilo na kontrolni pregled se je možno naročiti samo z veljavnim delovnim nalogom.

 

NAROČANJE NA DELOVNO TERAPIJO

Na pregled na delovno terapijo se lahko naročite z izdanim delovnim nalogom. Naročanje je možno osebno s predložitvijo delovnega naloga. Lahko ga pošljete tudi po pošti. Pred določitvijo termina opravljamo triažo delovnih nalogov, zato vam točen termin pošljemo po navadni ali elektronski pošti.

Storitev je namenjena otrokom, ki obiskujejo različne prilagojene programe OE OŠ in vrtca CSGM in pacientom, ki so multidisciplinarno obravnavani v zdravstveni enoti CSGM.

*Določeni so roki za predložitev napotne listine izvajalcu, in sicer mora pacient izvajalcu predložiti napotno listino:

 • s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan,
 • s stopnjo nujnosti zelo hitro: v sedmih dneh po njeni izdaji,
 • s stopnjo nujnosti HITRO in REDNO: v 21. dneh po njeni izdaji

Naročilo na kontrolni pregled se je možno naročiti samo z veljavnim delovnim nalogom.

 

NAROČANJE NA FIZIOTERAPIJO

Na pregled na fizioterapijo se lahko naročite z izdanim delovnim nalogom. Naročanje je možno osebno s predložitvijo delovnega naloga. Lahko ga pošljete tudi po pošti. Pred določitvijo termina opravljamo triažo delovnih nalogov, zato vam točen termin pošljemo po navadni ali elektronski pošti.

Storitev je namenjena otrokom, ki obiskujejo različne prilagojene programe OE OŠ in vrtca CSGM in pacientom, ki so multidisciplinarno obravnavani v zdravstveni enoti CSGM.

*Določeni so roki za predložitev napotne listine izvajalcu, in sicer mora pacient izvajalcu predložiti napotno listino:

 • s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan,
 • s stopnjo nujnosti zelo hitro: v sedmih dneh po njeni izdaji,
 • s stopnjo nujnosti HITRO in REDNO: v 21. dneh po njeni izdaji.

 

Naročilo na kontrolni pregled se je možno naročiti samo z veljavnim delovnim nalogom.

*Pojem napotna listina zajema tako NAPOTNICE kot DELOVNE NALOGE. Ti roki ne veljajo za napotne listine za kontrolni pregled. V kolikor napotna listina ni oddana v tem roku, preneha veljati. Pacienta z napotno listino, predloženo po izteku roka sedmih oz. 21. dni, se ne uvrsti na čakalni seznam in se mu ne opravi zdravstvena storitev. Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov. V primeru odpovedi iz objektivnih razlogov ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve. Pacientovi objektivni razlogi, iz katerih je dopustna poznejša odpoved termina, so:

 • nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitv,
 • nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
 • smrt ožjega družinskega člana pacienta.

Naslov:
CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR
Vinarska ulica 6
2000 Maribor
Naročanje:
– osebno:
v delovnem času Zdravstvene enote
– po telefonu na tel. št.:
+386 2 228 53 46,
– preko elektronske pošte na naslov: ambulante@csgm.si
– eNaročanje (otorinolaringološki pregled): https://narocanje.ezdrav.si/

Čas naročanja po telefonu:
Ponedeljek: od 7:00 do 9:00 in od 16:00 do 18:00
Torek: od 7:00 do 9:00
Sreda: od 7:00 do 9:00 in od 16:00 do 18:00
Četrtek: od 7:00 do 9:00
Petek: od 7:00 do 9:00 in od 13:00 do 14:00

Delovni čas:
Ponedeljek, sreda, četrtek: od 7.00 – 19.00 ure
Torek in petek: od 7.00 – 15.00 ure

V času šolskih počitnic je zdravstvena enota odprta samo v dopoldanskem času.