V skladu z Zakonom o osnovni šoli, ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

 

Učenci OŠ Centra za sluh in govor Maribor, stanujoči v Mariboru, ki nimajo letne vozovnice za mestni avtobusni promet, imajo možnost prevoza v šolo in domov z dvema šolskima avtobusoma. Na podlagi 56. člena Zakona o OŠ sta vozna pot in vozni red avtobusov dogovorjena z Mestno občino Maribor in podjetjem Marprom.

Za učence iz okoliških krajev sta jutranji in popoldanski prevoz organizirana s strani občin njihovega stalnega prebivališča.

Seznam prevoznikov v šol. letu 2019/2020:

VRSTA PREVOZA

ŠTEVILO OTROK

ARRIVA RUŠE

6

  PREVOZNIK VLADO ČELAN

7

  PREVOZNIK EUROBUS

3

  PREVOZNIK IPIS POLANEC

15

  PREVOZNIK JANEZ BRZZI

8

  PREVOZNIK KAMOT RADLJE

2

  PREVOZNIK LIPIČNIK

14

  PREVOZNIK LORBEK

9

  MARPROM – MARIBOR VZHOD

22

  MARPROM – MARIBOR ZAHOD

32

  MARPROM – SAMOSTOJNO MB

7

  PREVOZNIK MESTNI TAKSI

5

  PREVOZNIK RATNIK

8

  PREVOZNIK RIBIČ

8

  PREVOZNIK SADEK 4
  PREVOZNIK SEL DAVORIN

3

  PREVOZNIK ZELENI TURIZEM

5