Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) Ur. l. RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev. Postopek uveljavljanja teh pravic v primeru kršitev in s temi pravicami povezane dolžnosti najdete na spodnji povezavi.

Pacientove pravice

 

Več informacij o pacientovih pravicah najdete na spletni strani Ministrstva za zdravje

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/pacientove_pravice/