ALERGENI V ŽIVILIH

 

 

ŠOLSKA SHEMA

Center za sluh in govor Maribor je vključen v ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije – Šolska shema (ŠS). Namen šolske sheme je zvišati količino zaužitega sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih ter s tem izboljšati prehranjevalne navade otrok, zmanjšati tveganje za prekomerno povišano težo pri otrocih ter tveganje za razvoj bolezni sodobnega časa (bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen tipa II, osteoporoza,…).

V okviru Šolske sheme osnovnošolskim otrokom enkrat tedensko brezplačno razdeljujemo sadje oz. zelenjavo ter mleko oz. mlečne izdelke, kar je tudi označeno na jedilniku.

Več o šolski shemi si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.shemasolskegasadja.si

 

PREHRANA OTROK

Zdrava, uravnotežena in pestra prehrana ima velik pomen pri optimalnem telesnem in kognitivnem razvoju otrok.

Zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli dobi. V naši kuhinji pripravljamo obroke za vrtčevske otroke (zajtrk, dopoldansko sadno malico, kosilo in popoldansko malico) ter za osnovnošolske otroke (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo). Trudimo se, da v prehrano otrok v čim večji meri vključujemo lokalno pridelana živila oz. živila slovenskega porekla, ki imajo krajšo pot “od njive do krožnika” in zato višjo hranilno vrednost ter boljši okus. Prav tako v jedilnik vključujemo ekološko pridelana živila. Raznovrstnost lokalno pridelanih in ekoloških živil v jedilniku je pogojena s ponudbo tovrstnih živil, ta pa od letnega časa in vremenskih pogojev.

MEDICINSKO PREDPISANA PREHRANA (DIETE)

Otroci lahko na podlagi zdravniškega potrdila uradne medicine koristijo medicinsko predpisano prehrano. Dietni obroki se pripravljajo ločeno od običajnih obrokov oziroma se prepovedano živilo iz običajnega obroka izloči (odvisno od vrste diete). Zdravniško potrdilo je veljavno eno leto (razen za trajne diete, kar zdravnik označi na zdravniškem potrdilu), zato je potrebno pred začetkom novega šolskega leta prinesti novega. Novo zdravniško potrdilo je potrebno prinesti tudi tekom leta v kolikor je zdravnik izdal le začasno zdravniško potrdilo do pregleda pri specialistu (veljavnost do 6 mesecev).

Dolžnost staršev je, da pravočasno odjavljajo obroke in da nas obveščajo o vsakih spremembah (spremembe v medicinsko predpisani prehrani oz. dieti, prenehanje diete) z novim zdravniškim potrdilom oz. s pisno izjavo zdravnika ali staršev o prenehanju diete.


CENIK PREHRANE ZA OSNOVNOŠOLCE

Zajtrk 0,7 €
Malica 1,1 €
Kosilo 1. – 5. razreda 2,6 €
Kosilo 6. – 9. razreda 2,9 €

 

OBVEZNOSTI STARŠEV IN UČENCEV

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da bo spoštoval pravila šolske prehrane, plačal prispevek zanjo, pravočasno odjavil posamezen obrok skladno s pravili šolske prehrane, plačal polno ceno obroka, če le-tega ni pravočasno odjavil, šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na prehrano.
Stroške prehrane starši poravnajo (položnica ali trajnik) do določenega roka.

 

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši). Prijavo oddajo razredniku ali po pošti na naslov šole, praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Oddajo jo lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijave na šolsko prehrano vložijo na obrazcu, ki je priloga Zakona o šolski prehrani. Prijavo hranijo v blagajni šole do konca šolskega leta, za katerega je bila oddana.

PRIJAVNICA NA ŠOLSKO PREHRANO