KDO? EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR

PRI KOM? PRI OTROCIH VRTCA OE OŠ IN VRTEC CSGM

KDAJ? V PONEDELJEK, 27. 10. 2014, ob 9.00

 

1. vsebina:  MAVRICA V KROŽNIKU

Namen in cilji:

spoznavanje lastnosti snovi iz vsakdanjega okolja,razvijanje motoričnih spretnosti,spodbujanje ustvarjalnosti.

2.     2.  vsebina: DUHEC V STEKLENICI

 Namen in cilji:

spoznati osnove varnega dela in se seznaniti z osnovno laboratorijsko zaščitno opremo (očala, rokavice), seznaniti se z lastnostmi stvari iz vsakdanjega okolja.