slide 1 slide 2 slide 3

Delavci OE ZE

KSENIJA BRUHER, dipl. fizio.

NUŠA BRUMEC, spec. klin. log.

LUCIJA BRUS HLADEN, prof. spec. in reh. ped.

TAMARA BENKO, mag. prof. logoped. in surdoped.

asist. AJDA DEMŠAR, univ. dipl. psih.

ILKA DOUGAN, spec. klin. log.

KATJA GLOBEVNIK, prof. spec. in reh. ped.

NELI IRGOLIČ, s.m.s.

mag. MLADEN JELIČIĆ, spec. klin. log.

RENATA KEČEK, mag. logopedije

DARINKA KNEZ, spec. ped.

MOJCA KOLARIČ, mag. prof. logoped.-surdoped.

ADELA LANG, spec. klin. logopedije

MARIJA MEOLIC, prof. def.

LILIJANA OBERŽAN, prof. def.

JASMINA PETOVAR, dipl. del. ter

KRISTINA PONEBŠEK, prof. spec. in reh. ped.

BOŽENA POTOČNIK, dipl. m. s.

PETRA ROJKO, prof. spec. in rehab. ped.

DIANA ROPERT, prof. def.

SANJA ROŠKAR, mag. psih.

JANA ŠKORJANC, univ. dipl. psiholog

NINA ŠTREKELJ, prof. spec. in reh. ped.

mag. PETRA TOMC ŠAVORA, prof. def.

KATARINA TOMIĆ, mag. prof. logop. in surdoped.

TAMARA VIDAKOVIČ, spec. klin. log.

TUGOMIRA VIZJAK KURE, spec. ped.

BORUT VNUK, mag. posl. ved, dipl. zn. - Vodja OE ZE

 

Zunanji sodelavci

 

mag. BREDA BREZNIK FARKAŠ, dr. med., spec. otorinolaringolog

AJDA JUVANEC, dr. med., spec. otorinolaringolog

doc. dr. JANEZ REBOL, dr. med., spec. otorinolaringolog

STJEPAN ŽIGER, dr. med., spec. otorinolaringolog

NINA ŠENICA, dr. med., spec. otr. in mlad. psihiatrijeCenter za sluh in govor Maribor

Direktor: Samo Rumež
Vinarska ulica 6, 2000 Maribor, tel.: 228 53 40,
fax: 228 53 63

Powered by Joomla!®. Designed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.