KOMUNIKACIJA

Predgovorni komunikaciji (jok, vokalizacija, bebljanje, pozornost, odzivnost, razumevanje…) pripisujejo velik pomen za razvoj verbalne komunikacije. Na osnovi zgodnjega motoričnega razvoja, predverbalne faze ter razvoja igre pa lahko sklepamo o kasnejšem govorno-jezikovnem razvoju otroka.

Razvoj verbalne komunikacije je zelo zapleten, dinamičen, individualen, inteziven proces. Odvisen je od zdravega centralnega in perifernega živčnega sistema, zdravih govoril in razvitih čutil, pravilno in dobro razvitih psihičnih funkcij ter ustreznih govornih spodbud iz okolja