Cankarjev dom

Prešernova cesta 10, Ljubljana

Program strokovnega usposabljanja 12. marec 2013

Strokovno usposabljanje namenjamo:

• strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih zavodov: vrtcev, osnovnih in srednjih šol,
• strokovnim delavcem osnovnih šol s prilagojenim programom ter zavodom za vzgojo in izobraževanje 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
• strokovnim delavcem glasbenih šol, ljudskih univerz, ZRSŠ, CPI, ACS …,
• strokovnim delavcem zavodov in organizacij s področja kulture in kulturnim ustvarjalcem,
• strokovnim delavcem na pristojnih ministrstvih, državnih ustanovah, občinah in lokalnih skupnostih,
• strokovnim delavcem in študentom različnih fakultet in akademij,
• širši strokovni javnosti – strokovnim delavcem različnih drugih ustanov in zavodov (socialnih, okoljskih, 
zdravstvenih …) ter
• vsem, ki jih zanimata kultura in kulturna vzgoja. 
Udeležba na Kulturnem bazarju je za vse udeležence brezplačna.