KOMISIJA ZA USMERJANJE

 

Komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami vodi Alenka Werdonig. Člani komisije so strokovni delavci CSGM – logopedi, individualni slušno-govorni terapevti in psihologi ter Darja Majhenič, ki opravlja tajniške posle. Komisija je zadolžena za usmerjanje gluhih in naglušnih otrok in otrok z GJM za področje SV Slovenije, kar pomeni, da mora v enem letu obdelati zelo veliko primerov.