FRKOLINOVE NAGRADE 2013 – ZBORNIK

LETOS ŽE OSMI NATEČAJ

Narava ustvarja naravno lepe stvari: sončni zahod, gorski potok, mavrico, cvetoče drevo … , človek pa ustvarja umetne stvari. Z besedo umetnost danes razumemo vse tiste dejavnosti, katerih namen je ustvarjati dela z estetsko vrednostjo. Umetnost spremlja človeka na vseh stopnjah njegovega kulturnega razvoja. To nam dokazuje zgodovina, ki nam potrjuje obstoj  umetnosti že v prvih povojih človeškega bivanja. Kreativnost in domišljija sta človeku prirojena prav tako kot potreba po hrani in druženju. Zato ima umetniška izkušnja v šoli splošni vzgojno-izobraževalni pomen. Ukvarjanje z umetnostjo mora postati v javni osnovni in srednji šoli eno osrednjih kurikularnih področij, ki lahko zagotovi skladni razvoj človekove osebnosti. Novejša znanstvena dogajanja nas opozarjajo na dejstvo, kako pomembno je, da v šolah razvijamo hkrati levo in desno stran možganov. Žal se še vedno prevečkrat dogaja, da več pozornosti namenjamo naravoslovju in s tem intenzivno razvijamo levo stran možganov. Likovna, glasbena, plesna in druga umetniška dejavnost pa pogosto ostajajo zanemarjene.

 

Zato si želimo in upamo, da je naš, že osmi po vrsti, natečaj za frkolinove nagrade prispevek k popularizaciji umetniškega izražanja v osnovnih šolah. Ker se umetnost venomer obrača v prihodnost in razmišlja o človekovi usodi v času, ki šele prihaja, smo se letos odločili, da bo literarno-likovni natečaj posvečen temi – spletno prijateljstvo. Veseli nas, da je izbrana tema razvnela vašo kreativnost, saj smo na naš naslov dobili veliko kvalitetnih literarnih in likovnih prispevkov.

Če so se pred več kot petdesetimi leti Tomšičevi frkolini podali s strahom in pogumom raziskovat njim neznane podzemske rove pod raškim gradom, ste danes otroci postavljeni pred morda še težji izziv, ki ga zaznamujejo virtualen, namišljen svet, globalizacija in komunikacijska tehnologija. Strokovnjaki nas svarijo pred novimi oblikami zasvojenosti, ki jih sprožajo pretirana navezanost na računalniške igrice, mobilne telefone in povezovanje v socialna omrežja. Zato je važno, da se o fenomenu sodobne komunikacijske družbe pogovarjamo, ga raziskujemo, hkrati pa nam služi tudi kot osnova za razne oblike umetniškega ustvarjanja.

Vsem nagrajencem in razstavljavcem iskreno čestitam, drugim pa se zahvaljujem za sodelovanje, s katerim ste pripomogli, da je bil natečaj tako uspešen. Še posebej se zahvaljujem mentorjem in mentoricam, ki so vse sodelujoče učence znali spodbujati in usmerjati. Ob koncu vas vse skupaj prijazno nagovarjam, da se tudi v prihodnje odzovete našemu povabilu za sodelovanje na natečaju.

                                                                                                          

Jožef Jurič, ravnatelj