so prekinitve v toku govora v obliki podaljševanj, ponavljanj in zastojev, ki pritegnejo pozornost poslušalca in motijo komunikacijo. Pojavljajo se različno pogosto in intenzivno ter v vseh starostnih obdobjih.  Vzrok za nastanek motenj fluentnosti ni popolnoma pojasnjen, saj gre v večini za prepletanje več dejavnikov.

 

<- Nazaj