CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR
Vinarska ulica 6, 2000 MARIBOR

tel: 02/ 228 53 40
fax: 02/ 228 53 63
e-pošta: tajnistvo@csgm.si

RAČUN: 01100-6030690047
ID: 86790455
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054141000

Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za sluh in govor Maribor je država, ustanoviteljske pravice pa uresničuje Vlada Republike Slovenije.

Direktor: Samo Rumež, prof.