INTERNI, DRŽAVNI IN MEDNARODNI PROJEKTI

 

 

Medgeneracijsko, medkulturno in medstrokovno sodelovanje na Centru za sluh in govor Maribor v šolskem letu 2015/2016

 

Mentorici: Nina Brglez, Polona Pintar

Št. udeležencev: učenci, otroci vrtca, starši predšolskih in šolskih otrok, strokovni delavci vrtca in šole, starejši občani

Čas dejavnosti: od oktobra do aprila

Potek dejavnosti:

 – obveščanje udeležencev z vabili;

 – nabava materiala za izvedbo delavnic in dogovor s sodelujočimi;

 – izvedba delavnic (od oktobra do decembra – izdelovanje izdelkov, druženje);

 – izpeljava darilnih bazarjev (CSGM, OŠ bratov Polančičev: “Palčkova dežela”, Europark);

 

Interni projekt je namenjen druženju, razvijanju in ohranjanju dobrih medsebojnih odnosov med različnimi generacijami. Te odnose bi želeli ohraniti in nadgraditi s sodelovanjem ustanov v bližnji okolici šole in vrtca. Dosedanje izkušnje so pokazale, da je projekt dobro zasnovan ter sprejet.

 

 

 

Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju

 

Vse etične standarde, vrednote, vrline in značajske lastnosti, ki so povezane z

navedenimi desetimi vrednotnimi domenami, lahko otroci in mladostniki razvijajo s pomočjo vzgojiteljev in učiteljev v okviru programa Etika in vrednote v

vzgoji in izobraževanju. Ta program vsebinsko in praktično zajema učne, pou-

čevalne in vzgojne metode, na podlagi katerih se razvijajo vedenjske namere in

nato dejansko obnašanje, povezano z vsemi vrednotnimi domenami.

 

 

Mednarodna likovna delavnica mladih

 

Organizator: Center za sluh in govor Maribor

Datum: 8. 10. 2015

Kraj izvedbe: Zveza prijateljev mladine Maribor, Razlagova ulica 16, Maribor

Tema: “Iz pravljične torbe”

Vodja delavnice: Zvonka Rosandič

Število udeležencev: 80 mladih ustvarjalcev iz vrtcev, OŠ, Zavodov in Srednjih šol v starosti od 5. do 18. leta in 24 mentorjev z Slovenije in Hrvaške

Vsebina: Mladi ustvarjalci bodo na temo “Iz pravljične torbe” ilustrirali različne motive iz pravljic.

Likovno srečanje bo temeljilo na druženju in sproščenem ustvarjanju mladih, na integraciji gluhih in naglušnih otrok ter otrok z govorno-jezikovnimi motnjami s svojimi zdravimi vrstniki ter na izmenjavi strokovnih znanj in izkušenj med mentorji ter vodjo delavnice.

 

Nacionalni projekt “Rastem s knjigo OŠ 2015” za šolsko leto 2015/16

 

Uradni začetek projekta “Rastem s knjigo OŠ 2015”  za šolsko leto 2015/16, ki ga že deseto leto izvaja Javna agencija za knjigo RS (JAK), je 8. september 2015, mednarodni dan pismenosti. Mentorica projekta na šoli je učiteljica Ljiljana Radosavljević.

 

Knjigo pisatelja Damijana Šinigoja Iskanje Eve, ki je bila izbrana na Javnem ciljnem razpisu za izbor kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2015« na področju RSK OŠ,bodo sedmošolci prejeli ob organiziranem obisku najbližje splošne knjižnice (naši učenci bodo obiskali Mariborsko knjižnico na Rotovškem  trgu 2 v Mariboru) v okviru realizacije letnega delovnega načrta 2015/16. Sodelavci iz splošnih knjižnic bodo zanje pripravili program s predstavitvijo knjižnice, knjižničnega informacijskega znanja, avtorja izbrane knjige in knjige same.

V šoli pa si bodo učenci in učenke še dalje z veseljem izposojali knjige in pripovedovali o  prebranem svojim sošolcem in sošolkam.

 

 

15. mednarodna likovna razstava mladih

 

Organizator: Center za sluh in govor Maribor

Datum: 22. 10  2015

Razstavišče: Pedagoška fakulteta Maribor, Koroška cesta 160, Maribor

Tema: “Iz pravljične torbe”

Priprava likovne razstave in otvoritve: Zvonka Rosandič

Število mladih razstavljavcev: 80 mladih ustvarjalcev iz vrtcev, OŠ, Zavodov in Srednjih šol v starosti od 5. do 18. leta

Vsebina: Mladi ustvarjalci bodo na likovni razstavi predstavili svoja likovna dela, ki bodo nastala na 15. mednarodni likovni delavnici mladih.

Podeljena bodo priznanja mladim udeležencem in potrdila mentorjem za aktivno sodelovanje na 15. mednarodni likovni delavnici mladih.

Likovna razstava bo na ogled tri tedne.