Spoštovani !

Vljudno vas prosimo, da nam zaradi organizacije dela sporočite ali bo vaš otrok prišel v vrtec v ponedeljek, 29. in torek 30.4.2013.

Šolski prevozi ta dan zaradi prvomajskih počitnic ne bodo organizirani.

 

V petek, 3.5.2013, bo po šolskem koledarju, ki je bil sprejet z LDN vrtca in potrjen s strani Sveta Zavoda, vrtec zaprt.

Prosimo, da nam s spodnjo izjavo sporočite prisotnost otroka v vrtcu, najkasneje do ponedeljka, 15. 4. 2013.

Hvala za razumevanje in sodelovanje. 

 

Ravnateljica OE OŠ in vrtec:                                 Direktorica CSGM:

Klavdija Ambrožič, dipl. def.-logopedinja              mag. Dunja Petak, univ. dipl. psih.