Strokovne delavce vrtcev, osnovnih in srednjih šol obveščamo, da  bomo izvedli izobraževanje z naslovom:

Gluhi in naglušni otroci v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Seminar je namenjen vzgojiteljem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem, ki imajo ali bodo imeli v skupino/razred vključenega gluhega ali naglušnega učenca.

Program traja 16 ur in bo potekal 29. in 30. junija 2016 v prostorih Centra za sluh in govor Maribor.

Prijava na program je možna preko Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki je dostopen na spletni strani MIZŠ (www.mizs.gov.si)