OE OŠ Centra za sluh in govor Maribor, se je v šolskem letu 2012/2013 prijavila v Shemo šolskega sadja in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je odobrila predvideno višino pomoči na učenca v šolskem letu.

Shema šolskega sadja (SŠS) je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Cilj je, da se v dnevno prehrano otrok vključi več sadja in zelenjave in hkrati omeji naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki je prav tako povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa. Evropska unija Državam članicam namenja določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave, pri čemer daje še poseben poudarek spremljevalnim izobraževalnim in promocijskim aktivnostim. Študije kažejo, da prebivalci Slovenije v dnevni prehrani ne zaužijemo priporočenih vrednosti sadja in zelenjave. Zavedati se moramo, da sadje in zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranske vlaknine, minerale, vitamine, ki pomembno vplivajo na zdravje. Učenci večinoma uživajo preveč kalorično hrano, kar ima za posledico pojav prekomerne telesne teže in debelosti.

Nujno je namreč potrebno ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave. Učence bomo na ta način aktivno vključili v skrb za lastno zdravje, ki se začne s pravilno in uravnoteženo zdravo prehrano.

  

Datum:  9. 11. 2012

                                                                                 Organizator šolske prehrane:

                                                        Boris Kojc, prof.