UPORABNE POVEZAVE

 

 

PONUDNIKI POLŽEVIH VSADKOV:

 

http://www.advancedbionics.com

 

http://www.cochlear.com

 

http://www.medel.com/

 

 

ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE:

 

http://www.zveza-gns.si/

 

 

CENTRI, KI SE UKVARJAJO Z REHABILITACIJO OTROK Z IZGUBO SLUHA:

 

http://www.csgm.si/

 

http://www.cksg.si/J3/

 

http://www.zgnl.si/

 

 

DRUŠTVO SLIŠIM

http://slisim.si/

 

 

ZDRUŽENJA STARŠEV GLUHIH OTROK V TUJINI:

 

http://www.podc.org.au/

 

http://deafchildren.org/

 

http://kidshealth.org/parent/index.jsp?tracking=P_Home

 

http://www.cicircle.org/

 

http://cochlearimplantonline.com/site/life/parents-journeys/