V A B I L O

 

 

na izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki imajo oz. bodo imeli v svojem oddelku v naslednjem šolskem letu naglušnega ali gluhega otroka.

 

Izobraževanje poteka v okviru Posodobitvenih programov MŠŠ in je razpisano v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (http://lim1.mss.edus.si/katis/) pod naslovom

 

Gluhi in naglušni otroci v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

 

Izobraževanje je dvodnevno in bo potekalo 27. 06. in 28. 06. 2013, s pričetkom ob 8.30 v večnamenskem prostoru Centra za sluh in govor Maribor, Vinarska ul. 6, Maribor.

Prijaviti se je potrebno s prijavnico v Katalogu (http://lim1.mss.edus.si/katis/).

Kotizacija znaša 16,65 € in se plača po prejetem računu po izobraževanju.

Dodatne informacije lahko dobite pri koordinatorici na telefonski številki 02 228 53 48,

02 228 53 40, ali po elektronski pošti: klavdija.ambrozic@guest.arnes.si .

Vabljeni!

                                                               Koordinatorka:

                                                               Klavdija Ambrožič, dipl.def.-logoped

                                                               ravnateljica OŠ in vrtec CSGM

Priloga:

–   program izobraževanja