Govor je verbalna komunikacija s pomočjo jezika. Ljudje z govorom izražamo svoje misli, želje, potrebe, izkušnje, čustva. Besede imajo neverjetno moč. Z njimi se sporazumevamo, “živimo, učimo, rastemo, božamo in z njimi in v njih živimo”.

Govor se pri večini otrok razvija hitro in dobro. Otroci z razvojem vedno uspešneje obvladujejo miselne vzorce besed in povedi. Ves proces se razvija skladno z otrokovim splošnim razvojem, razvojem motorike in pozornosti ter z zanimanjem za ljudi. Tako ob koncu drugega leta večina otrok uporablja besede kot nosilce določenega pomena in začenja uporabljati sintaksična pravila. Govor in jezik se iz leta v leto izpopolnjujeta. Bogatenje jezika ne pomeni le večjega besedišča, ampak tudi kakovosti jezikovnih oblik in besednih vrst. Strokovnjaki se strinjamo, da ima večina otrok med petim in šestim letom normalen govor.