O govornih in jezikovnih motnjah govorimo takrat, kadar govor odstopa od normale v tolikšni meri, da:

  • vzbuja našo pozornost (bolj kot na vsebino smo pozorni na način govora),

  • “govorca” težje razumemo,

  • je onemogočena verbalna komunikacija (pogovor).

Optimalno obdobje za razvoj govora in jezika je čas pred všolanjem. Neobravnavane govorne in ali jezikovne motnje lahko povzročijo težave pri branju in pisanju ter učenju nasploh.

Kdaj je pravi čas, da obiščete logopeda?

ČIM PREJ – če Vas skrbi govor Vašega otroka (ne glede na to, kaj menijo sorodniki, sosedje, vzgojitelji, zdravniki …).

Logoped bo:

  • opravil diagnostiko,

  • Vas seznanil z rezultati pregleda,

  • načrtoval nadaljnje terapevtske postopke,

  • ali Vam povedal, da terapija ni potrebna.