Informativne čakalne dobe na dan  3. 7. 2023,

 

OE Zdravstvena enota                                                                             Stopnja nujnosti:

                                                                                                                   Redno              Hitro               Zelo hitro

 • Logopedske ambulante na CSGM
  • prvi pregled                                                                          11 mesecev       8 mesecev       2 meseca
 • Logopedska ambulanta v ZD Lenart
  • prvi pregled                                                                          11 mesecev       8 mesecev      2 meseca
 • Logopedska ambulanta v ZD Ruše
  • prvi pregled                                                                          11 mesecev       8 mesecev       2 meseca
 • Psihološka ambulanta*
  • prvi pregled                                                                          2 meseca          1 mesec           14 dni
 • Kliničnopsihološka ambulanta*
  • prvi pregled                                                                          137 dni             114 dni             107 dni
 • Specialno pedagoška ambulanta*
  • prvi pregled                                                                         trenutno te storitve ne izvajamo
 • Ambulanta za fizioterapijo: *                                                      81 dni              60 dni              38 dni
 • Ambulanta za delovno terapijo: *                                              4 mesece         3 mesece         2 meseca
 • Specialistična pedopsihiatrična ambulanta: *                           283 dni            255 dni            234 dni
 • Specialistična otorinolaringološka (ORL) ambulanta:             Redno              Hitro               Zelo hitro
  • Otorinolaringološki pregled prvi                                     134 dni             114 dni              93 dni
  • Otorinolaringološki pregled otroka prvi                         134 dni             114 dni              93 dni

 

*Storitve iz področja pedopsihiatrije, psihologije, klinične psihologije, specialno rehabilitacijske pedagogike, delovne terapije in fizioterapije izvajamo za paciente, ki so vključeni v logopedsko obravnavo na Centru za sluh in govor Maribor.

Na podlagi šestega odstavka 14.b  člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, in 55/17) izvajamo triažo napotnih listin.

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov je Borut Vnuk, dipl. zn., mag. posl. ved.

Kontaktni podatki:

 • telefonska številka: +386 2 228 53 40,
 • elektronska pošta: borut.vnuk@csgm.si .