Informativne čakalne dobe na dan  29. 09. 2020

OE Zdravstvena enota                                                                       Stopnja nujnosti:

                                                                                                             Redno              Hitro            

 • Logopedske ambulante na CSGM
  • prvi pregled:                                                                      4 mesece        3 mesece
 • Logopedska ambulanta v ZD Lenart
  • prvi pregled:                                                                      4 mesecev       3 mesece
 • Logopedska ambulanta v ZD Ruše
  • prvi pregled:                                                                      5 mesecev        4 mesece
 • Psihološka ambulanta na CSGM *
  • prvi pregled:                                                                      3 mesece         2 mesec
 • Ambulanta za fizioterapijo: *                                                   7 mesecev        6 mesecev
 • Ambulanta za delovno terapijo: *                                           4 mesece         3 mesece
 • Specialistična pedopsihiatrična ambulanta: *                        3 mesece           2 meseca

                                                                                                             Redno              Hitro            Zelo hitro

 • Specialistična otorinolaringološka (ORL) ambulanta:           40 dni               22 dni           14 dni

*Storitve iz področja pedopsihiatrije, psihologije, delovne terapije in fizioterapije izvajamo za paciente, ki so vključeni v logopedsko obravnavo na Centru za sluh in govor Maribor.

Na podlagi šestega odstavka 14.b  člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, in 55/17) izvajamo triažo napotnih listin.

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov je Borut Vnuk, dipl. zn., mag. posl. ved.

Kontaktni podatki:

 • telefonska številka: +386 2 228 53 40,
 • elektronska pošta: borut.vnuk@csgm.si