Informativne čakalne dobe na dan  3.  10. 2023

 

OE Zdravstvena enota                                                                             Stopnja nujnosti:

                                                                                                                   Redno              Hitro               Zelo hitro

 • Logopedske ambulante na CSGM
  • prvi pregled                                                                             14 mesecev       9 mesecev       3 mesece
 • Logopedska ambulanta v ZD Lenart
  • prvi pregled                                                                            14 mesecev      9 mesecev      3 mesece
 • Logopedska ambulanta v ZD Ruše
  • prvi pregled                                                                            14 mesecev       9 mesecev       3 mesece
 • Psihološka ambulanta*
  • prvi pregled                                                                          2 meseca          1 mesec           14 dni
 • Kliničnopsihološka ambulanta*
  • prvi pregled                                                                          137 dni             106 dni             99 dni
 • Specialno pedagoška ambulanta*
  • prvi pregled                                                                         trenutno te storitve ne izvajamo
 • Ambulanta za fizioterapijo: *                                                      3 mesece          2 meseca         1 mesec
 • Ambulanta za delovno terapijo: *                                              4 mesece         3 mesece         2 meseca
 • Specialistična pedopsihiatrična ambulanta: *                     14 mesecev     11 mesecev      9 mesecev
 • Specialistična otorinolaringološka (ORL) ambulanta:             Redno              Hitro               Zelo hitro
  •  Otorinolaringološki pregled prvi                                             98  dni             70 dni              36 dni
  • Otorinolaringološki pregled otroka prvi                                98 dni             70 dni              36 dni

 

*Storitve iz področja pedopsihiatrije, psihologije, klinične psihologije, specialno rehabilitacijske pedagogike, delovne terapije in fizioterapije izvajamo za paciente, ki so vključeni v logopedsko obravnavo na Centru za sluh in govor Maribor.

Na podlagi šestega odstavka 14.b  člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, in 55/17) izvajamo triažo napotnih listin.

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov je Borut Vnuk, dipl. zn., mag. posl. ved.

Kontaktni podatki:

 • telefonska številka: +386 2 228 53 40,
 • elektronska pošta: borut.vnuk@csgm.si .