Drugo obvestilo / Second Announcement         (tudi v PDF obliki)

 

6. SLOVENSKI POSVET O REHABILITACIJI OSEB S POLŽEVIM VSADKOM Z MEDNARODNO UDELEŽBO/ 6th SLOVENE CONFERENCE ON REHABILITATION OF PERSONS WITH COCHLEAR IMPLANTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

Maribor, 9., 10. november 2018 / Maribor, 9th, 10th November 2018

 

ORGANIZATOR / ORGANISER

Center za sluh in govor Maribor / Centre for Hearing and Speech Maribor, Slovenia

 

KRAJ POSVETA /CONGRESS VENUE

Hotel Habakuk, Maribor, Slovenija

 

DELOVNI JEZIKI / OFFICIAL LANGUAGES

slovenski, hrvaški in angleški jezik / Slovene, Croatian, English

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR / ORGANISING COMITEE

Milan Brumec, Mateja Frangež, Sergeja Groegl, Mateja Loparnik, Dunja
Petak, Matjaž Pungartnik, Diana Ropert, Samo Rumež, Irena Varžič
(koordinatorka / coordinator), Borut Vnuk

 

STROKOVNI ODBOR / EXPERT COMMITEE

Saba Battelino, Mateja Božič, Irena Brecelj, Katja Globevnik, Nada
Hernja, Damjana Kogovšek, Alenka Kravos, Amelija Mozetič-Hussu,
Janez Rebol, Diana Ropert (koordinatorka / coordinator), Irena Varžič

 

NAČIN SODELOVANJA / POSSIBLE WAYS OF ATTENDANCE

 • Udeleženec brez prispevka / Listener
 • Udeleženec s prispevkom / Oral presentation
 • Udeleženec s predstavitvijo posterja / Poster presentation

 

PREDSTAVITVE / PRESENTATIONS

 •  Referat: največ 10 minut / Oral presentation: maximum 10 minutes
 • Poster: največ 5 minut / Poster presentation: maximum 5 minutes

 

POMEMBNI DATUMI / DEADLINES

 •  01. 04. 2018 prijava referata, povzetek referata / April 1st 2018
  registration of oral presentation, abstract of the presentation
 • 15. 08.2018 oddaja referata / August 15th 2018 submission of papers

 

KOTIZACIJA / REGISTRATION FEE

 • ZGODNJA PRIJAVA – plačilo do 30. 05. 2018 / EARLY REGISTRATION – Payment until May 30th 2018
  • 155 € za dva dni / 155 €, for two days
  • 75 €, za en dan / 75 €, for one day
  • Upokojenci, starši in uporabniki PV ter študenti 45 € (en ali dva dni/osebo) / (one or two days/person) parents, CI users and students 45 €
 • POZNA PRIJAVA – plačilo po 30. 05. 2018 / LATE REGISTRATION -Payment after May 30th 2018
  • 210 € za dva dni / 210 €, for two days
  • 95 €, za en dan / 95 €, for one day
  • Upokojenci, starši in uporabniki PV ter študenti 55 € (en ali dva dni/osebo) / (one or two days/person) parents, CI users and students 55 €

 

Kotizacijo nakažite na račun štev: / Registraion fee has to be transferred to the account:

IBAN SI56 011006030690047, z oznako 9002 (Banka Slovenije) SWIFT CODA BSLJSI2X / IBAN SI56 011006030690047 marked with 9002 (Banka Slovenije) SWIFT CODA BSLJSI2X

Davčna številka: / tax number:

86790455

 

TEMATSKA PODROČJA / TOPIC AREAS

 • Polžev vsadek in drugi vsajeni slušni pripomočki /
  Cochlear implant and other implanted hearing aids
 • Indikacije za polžev vsadek pri posebnih primerih /
  Indications for cochlera implants in special cases
 • Novosti pri operativnih posegih /
  Inovations in surgery
 • Nastavitve in tehnična podpora /
  Fiting CI and technical support
 • Rehabilitacija / Rehabilitation
 • Razvoj jezikovnih kompetenc uporabnikov PV /
  Developement of language skills of the CI users
 • Vzgoja in izobraževanje otrok s polževim vsadkom in prehod mladih na trg dela /
  Education of children with cochlear implant and transition of young people into the labor market
 • Izkušnje uporabnikov PV in staršev /
  Experiences of CI users and their parents
 • Nove perspektive /
  New prospects

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV / INSTRUCTIONS FOR AUTHORS


Obrazec je na voljo tudi na internetnem naslovu / This form is also available at the symposium web page:

www.csgm.si/index.php/posvet

 

NAVODILA ZA ODDAJO POVZETKA REFERATA / INSTRUCTIONS FOR ABSTRACT SUBMISSION

 • Povzetek mora vsebovati / Abstract should contain:
  • Naslov povzetka / Title of abstract,
  • Predviden način predstavitve (ustno, poster) / Preferred method of presentation (oral, poster),
  • Naslov odgovornega avtorja, elektronski naslov, telefon in fax / Name of responsible author, address, telephone or fax number and e-mail address
 • Povzetek naj bo napisan v elektronski obliki (MS Word) na papirju velikosti A4 z velikostjo črk 12 in enojnim razmikom med vrsticami. Povzetek naj ne presega 250 besed in naj bo v slovenščini in angleščini. / Abstract must be word-processed (MS Word) on A4 paper. The text should be written in font size 12 and single spaced. The abstract must be in English and should not exceed 250 words.
 • Povzetek pošljite do 1. aprila 2018 na elektronski naslov: posvet@csgm.si ali na CD-ju skupaj z natisnjeno verzijo na naslov: / Please send us yourabstract till April 1st, 2018 on E-mail: posvet@csgm.si or on CD with one printed version by post to the address:

Organizacjski odbor
6. slovenski posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom
CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR
Vinarska ul. 6
2000 MARIBOR

 

NAVODILA ZA ODDAJO REFERATA / INSTRUCTIONS FOR PAPER SUBMISSION

 • Referat mora vsebovati / Paper should contain:
  • Naslov referata in povzetka v slo. in ang.) / Title of paper and abstract
  • Imena, naslove in elektronske naslove vseh avtorjev / Names of all authors and their e-mail addresses.
 • Referat naj bo napisan v elektronski obliki (MS Word) na papirju A4, velikost črk 12 in enojnim razmikom med vrsticami. Dolžina referata največ 4 strani / Paper must be word-processed (MS Word) on A4 paper, text should be written in font size 12 and single spaced. Paper should not exceed 4 pages.
 • Referat pošljite do 15. avgusta 2018 na elektronski naslov: posvet@csgm.si ali na CD-ju skupaj z natisnjeno verzijo na naslov / The deadline for paper submission is August 15th, 2018. Send us the paper on E-mail: posvet@csgm.si or on CD with one printed version by post to the address :

Organizacjski odbor
6. slovenski posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom
CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR
Vinarska ul. 6
2000 MARIBOR


NAVODILA ZA PRIPRAVO POSTERJA / INSTRUCTIONS FOR POSTER SUBMISSION

Poster naj bo največ 2m visok in 1m širok / The poster display should be maximum 2 meters in high and 1meters in width.

NAVODILA ZA PREDSTAVITEV REFERATA ALI POSTERJA / INSTRUCTIONS FOR PAPER AND POSTER PRESENTATION

Ustna predstavitev naj traja največ 10 minut. Na voljo bodo projektorji za video in računalniško predstavitev (PowerPoint) / Oral presentation should last maximum 10 minutes. Video projection as well as PowerPoint presentation will be available.

Predstavitev posterja naj traja največ 5 minut. Za pritrditev posterja bodo pred predavalnico postavljeni panoji / Poster presentation should last maximum 5 minutes. For poster display there will be bords available in front of the conference room.

 

SPLETNA STRAN / WEB PAGE

http://www.csgm.si/index.php/posvet

 

Za prijavo, izpolnite sledeč spletni obrazec:/To sign up, fill in the following online form:

SPLETNA PRIJAVNICA / WEB SUBMISSION FORM

(https://diskstation.csgm.si/wordpress/)

 

KONTAKT / CONTACT

CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR, Vinarska ulica 6, 2000 MARIBOR

T:00 386 (0)2 228 53 40,  F: 00 386 (0)2 228 53 63  
E: irena.varzic@csgm.si

 

REZERVACIJA HOTELSKE SOBE / HOTEL BOOKING

Informacije in rezervacije nočitev najdete na naslednji povezavi:  https://www.terme-maribor.si/sl/hoteli/hotel-habakuk

 

Častni pokrovitelj:

 

Letošnji, že 6. slovenski posvet o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom bo potekal

pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Namen častnega pokroviteljstva je izkaz podpore predsednika republike in daje dogodku prav poseben pomen. Ponosni in hvaležni smo, da predsednik Republike Slovenije Borut Pahor spodbuja naše delo in podpira naša prizadevanja za razvoj področja rehabilitacije oseb s polževim vsadkom v Sloveniji.

 

 

Glavna sponzorja COCHLEAR in MEDEL:

 

            

 

 

Ostali sponzorji: 

 

   AUDIO BM

 

 

                                                     neuroth logo