NAVODILA ZA ODDAJO POVZETKA REFERATA / INSTRUCTIONS FOR ABSTRACT SUBMISSION        (pdf)

 • Povzetek mora vsebovati / Abstract should contain:
  • Naslov povzetka / Title of abstract,
  • Predviden način predstavitve (ustno, poster) / Preferred method of presentation (oral, poster),
  • Naslov odgovornega avtorja, elektronski naslov, telefon in fax / Name of responsible author, address, telephone or fax number and e-mail address
 • Povzetek naj bo napisan v elektronski obliki (MS Word) na papirju velikosti A4 z velikostjo črk 12 in enojnim razmikom med vrsticami. Povzetek naj ne presega 250 besed in naj bo v slovenščini in angleščini. / Abstract must be word-processed (MS Word) on A4 paper. The text should be written in font size 12 and single spaced. The abstract must be in English and should not exceed 250 words.
 • Povzetek pošljite do 15. maja 2022 na elektronski naslov: posvet@csgm.si / Please send us your abstract till May 15th, 2022 on E-mail: posvet@csgm.si

 

NAVODILA ZA ODDAJO REFERATA / INSTRUCTIONS FOR PAPER SUBMISSION

 • Referat mora vsebovati / Paper should contain:
  • Naslov referata in povzetka v slo. in ang.) / Title of paper and abstract
  • Imena, naslove in elektronske naslove vseh avtorjev / Names of all authors and their e-mail addresses.
 • Referat naj bo napisan v elektronski obliki (MS Word) na papirju A4, velikost črk 12 in enojnim razmikom med vrsticami. Dolžina referata največ 4 strani / Paper must be word-processed (MS Word) on A4 paper, text should be written in font size 12 and single spaced. Paper should not exceed 4 pages.
 • Referat pošljite do 19. avgusta 2022 na elektronski naslov: posvet@csgm.si / The deadline for paper submission is August 19th, 2022. Send us the paper on E-mail: posvet@csgm.si


NAVODILA ZA PRIPRAVO POSTERJA / INSTRUCTIONS FOR POSTER SUBMISSION

Poster naj bo največ 2m visok in 1m širok / The poster display should be maximum 2 meters in high and 1meters in width.

 

NAVODILA ZA PREDSTAVITEV REFERATA ALI POSTERJA / INSTRUCTIONS FOR PAPER AND POSTER PRESENTATION

 • Ustna predstavitev naj traja največ 10 minut. Prosimo, da se omejitve časa dosledno držite. Na voljo bodo projektorji za video in računalniško predstavitev (PowerPoint) / Oral presentation should last maximum 10 minutes. Video projection as well as PowerPoint presentation will be available.
 • Predstavitev posterja naj traja največ 5 minut. Za pritrditev posterja bodo pred predavalnico postavljeni panoji / Poster presentation should last maximum 5 minutes. For poster display there will be bords available in front of the conference room.

SPLETNA STRAN / WEB PAGE

https://www.csgm.si/navodila-avtorjem-prispevkov/

POVEZANE STRANI / RELATED SITES

KONTAKT / CONTACT

CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR, Vinarska ulica 6, 2000 MARIBOR

T:+ 386 (0)2 228 53 52,  F: + 386 (0)2 228 53 63
E: katja.globevnik@csgm.si