CENIK ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013

Svet Centra za sluh in govor Maribor je na seji dne 20. 06. 2012 sprejel cenik za šolsko leto 2012/2013                                                                                                                    

 

VRSTA OBROKA

CENA v EUR

Zajtrk +sadna malica PŠ

0,80

Zajtrk OŠ

0,67

Malica OŠ

0,80

Kosila OŠ 1-5r. + PŠ

1,50

Kosila OŠ 6-9.r

1,80

Popoldanska malica PŠ

0,50

Kosila zunanji

3,25

Malice zaposleni

1,70

 

STROŠKI ZA REALIZACIJO POUKA V ŠOLSKEM  LETU 2012/2013

vrsta

Cena v EUR

Cena fotokopije PŠ, OŠ

0,036

Likovna vzgoja

14,00

Tehnična vzgoja

12,00

Gospodinjstvo

20,00

 

CENA NAJEMA TELOVADNICE  IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA V ŠOL. LETU 2012/2013 = 12,50 EUR na uro

CENA NAJEMA PROSTOROV Z UPORABO RAČUNALNIŠKE OZ. TEHNIČNE OPREME  = 75,00 EUR na uro

CENA URE PREDAVANJA NAŠIH STROKOVNIH DELAVCEV V VEČINSKIH VRTCIH, OŠ IN SŠ = 36,07 EUR