Spoštovani!

Center za sluh in govor Maribor (CSGM) v okviru Organizacijske enote Zdravstvena enota (OE ZE) izvaja zdravstveno dejavnost kot javno službo na osnovnem in specialističnem nivoju. V naši enoti izvajamo naslednje dejavnosti:

  • logopedsko,
  • slušnoterapevtsko,
  • psihološko,
  • otorinolaringološko,
  • pedopsihiatrično,
  • fizioterapevtsko,
  • delovnoterapevtsko dejavnost.

Za zagotavljanje uspešnega strokovnega sodelovanja, se nam zdi pomembno, da Vas ob pričetku seznanimo z našim načinom dela, našimi obveznostmi in pričakovanji.

 

KAJ POTREBUJETE OB PRIHODU?

Veljavno napotnico oziroma delovni nalog za vsakega strokovnjaka, kjer boste obravnavani;
Potrjeno kartico zdravstvenega zavarovanja oziroma drugo dokazilo o zdravstvenem zavarovanju;
V kolikor nimate urejenega zdravstvenega zavarovanja oziroma veljavne napotnice (delovnega naloga) storitve ne bomo mogli opraviti oziroma ste lahko samoplačnik (izstavimo račun);
Zaželjeno je, da nam posredujete tudi razpoložljivo dokumentacijo o predhodnem zdravljenju oziroma obravnavah pri drugih strokovnjakih.

NAROČANJE IN ČAKALNE DOBE

Na osnovi Pravilnika o čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o vodenju čakalnih seznamov(Uradni list RS, št 15/08) objavljamo na naši spletni strani podatke o čakalnih dobah, ki jih sproti ažuriramo (http://www.csgm.si/index.php/ambulante/ambulante-cakalne-dobe).
Zaradi elektronskega sistema naročanja poteka naročanje, »opravičevanje« in odjavljanje pacientov preko naše sprejemne ambulante na CSGM. Ne glede na to, ali ste obravnavani v kateri od naših dislociranih enot, se naročanje ter morebitno odjavljanje izvaja v sprejemni ambulanti CSG na telefonsko številko 02/ 228 53 46 ali po elektronski pošti na naslov ambulante@csgm.si

NAČIN DELA

Da bi sledili strokovni doktrini ter dokazano uspešnejši logopedski terapiji, smo se odločili za naslednji pristop:
Po opravljenem prvem pregledu pri logopedu boste s terapevtom sprejeli dogovor o nadaljevanju terapije in prejeli sklop terminov za nadaljnjo logopedsko obravnavo.
Ob zaključku začetne obravnave boste skupaj s terapevtom analizirali uspešnost ter sprejeli odločitve glede intenzivnosti in obsega nadaljnje terapije (velja za logopedsko terapijo);
Zaradi velikega števila uporabnikov, ki potrebujejo našo pomoč, bomo v primeru dveh neopravičenih odsotnosti primorani prekiniti Vašo obravnavo;
Vljudno Vas prosimo, da morebitno res nujno odsotnost sporočite čim prej, da bomo termin lahko ponudili drugemu uporabniku;
Pri obravnavi imate kot uporabnik pravico do strokovnega in humanega obravnavanja. Vsi naši strokovni delavci pa so zavezani k ravnanju, ki je skladno z doktrino dela posameznega področja ter sprejetimi etičnimi kodeksi;
Kot uporabnik imate pravico, da ste seznanjeni z vrsto, težavnostjo motnje ter možnostmi, obsegom, načinom in predvidenim trajanjem terapije;
Kot strokovni delavci Vam zagotavljamo strogo varovanje osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Vašega terapevta, zdravstvene delavce v sprejemni ambulanti ali vodjo zdravstvene enote.

Želimo si dobrega in uspešnega sodelovanja z Vami in Vam izrekamo dobrodošlico!

Samo Rumež, prof.

direktor CSGM