BERGAUER ALEŠ, elektrotehnik

BRADEŠKO JOŽICA, ekonomski tehnik

HERTL ZORKO INGE, ekonomski tehnik

HRAMUS PAVLA, ekonomski tehnik

JAUŠOVEC MOJCA, čistilka

KALOH RENATA, frizer

KOVAČEVIĆ SIMONA, administrator

MAJHENIČ DARJA, dipl. upr. org.

MEIER BORUT, meh. vozil in voz. sredstev

PODGORŠEK MIRAN, monter el. naprav, omr. in inst.

ROTVEIN JOŽICA, vrtnarica

SRŠA MARJANA, kuharica

TOPOLOVEC BRIGITA, adm. teh.

TRSTENJAK MARIJA, kuhar; predel. živil rastl. izvora

ZORMAN MILICA, dipl. ekon.